Handleiding waardeoverdracht | Tips & tricks

U heeft besloten om uw beschikbare lijfrente- of pensioenkapitaal onder te brengen bij een nieuwe aanbieder. Onderdeel van het aanvraagproces is om de huidige aanbieder(s) de opdracht te geven om de beschikbare koopsom(men) over te maken naar de nieuwe aanbieder. Omdat u de eigenaar van het geld bent geeft u zelf de opdracht aan de huidige aanbieder om de beschikbare koopsom(men) over te dragen naar de nieuwe aanbieder. Hieronder een overzicht van de belangrijkste stappen:

Stap 1

U vult het waardeoverdrachtformulier in en verstuurt het door u getekende formulier per mail of per post tijdig naar de huidige aanbieder.

 • Om  welke documenten vraagt de overdragende partij vaak?
  • Een ingevuld en getekend verzoek tot waardeoverdracht.
  • Een kopie van een geldige legitimatiebewijs.
  • Uw originele polis (of een vrijwaringsverklaring).
  • Kopie van uw bankafschrift.
  • Attestatie de vita (bewijs van in leven zijn. Deze haalt u bij de gemeente).
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen als de koopsom ná de rentegeldigheidstermijn wordt ontvangen?
  • U ontvangt mogelijk een lagere uitkering als de rente in de tussentijd is gedaald en de geldigheidstermijn van uw aanbieding is verlopen.
  • U ontvangt later uw periodieke uitkering, wat eventueel niet aansluit op uw wensen.
 • Hoe kunt u een tijdige overboeking bespoedigen?
  • Maak een duidelijke afspraak met de overdragende partij wanneer uw geld wordt overgemaakt. Noteer duidelijk de naam van de medewerker met wie u deze afspraak heeft gemaakt.
  • Informeer regelmatig of de betaling is uitgevoerd en vraag hierbij naar het exacte bedrag en de exacte valutadatum waarop uw geld is overgemaakt. Laat u niet misleiden door uitspraken zoals:
   • “Uw betalingsverzoek is in behandeling genomen”,
   • “De betaling staat klaar om uit te betalen”,
   • “De opdracht tot uitbetaling is gegeven”,
   • “In principe wordt uw koopsom binnen tien werkdagen overgemaakt”,
   Deze uitspraken geven onvoldoende zekerheid dat de uitbetaling ook daadwerkelijk binnen de benodigde termijn gaat plaatsvinden. Tip: laat de afspraak schriftelijk (per mail of per post) aan u bevestigen.

Stap 2

Uw huidige aanbieder maakt de beschikbare koopsom over naar de nieuwe aanbieder. Tevens verstuurt de huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder:

 • Een opgave van de overdrachtswaarde van het opgebouwde kapitaal
 • Een PSK formulier. In het PSK-formulier (PSK= protocol stroomlijning kapitaalsoverdrachten) wordt aangegeven wat de fiscale afspraken zijn. Soms wordt het formulier laat verzonden of te laat in behandeling genomen, waardoor het aanvraagproces kan worden vertraagd. Soms kan het formulier door uzelf bij de huidige aanbieder worden opgevraagd en door u naar de nieuwe aanbieder worden gemaild. 123lijfrente.nl kan u hier desgewenst mee van dienst zijn.

Stap 3

De nieuwe aanbieder heeft de beschikbare koopsom ontvangen. Wat gebeurt er nu?

 • De nieuwe aanbieder zal de polis of bankrekening opmaken op basis van de daadwerkelijk ontvangen koopsom(men). U ontvangt van 123lijfrente.nl of rechtreeks van de aanbieder de bevestiging van de ontvangen bedragen. Indien de ontvangen koopsommen binnen de rentegeldigheidstermijn zijn ontvangen wordt de afgesproken rente gehanteerd.
 • Als ingangsdatum van de nieuwe polis of bankrekening wordt veelal de ontvangstdatum van de laatst ontvangen koopsom gehanteerd. In het geval er sprake is van meerdere koopsommen, dan zal de ontvangstdatum van de laatst ontvangen koopsom worden aangehouden.

Veel gestelde vragen

U heeft van de nieuwe aanbieder een waardeoverdrachtformulier ontvangen.

Aanvullend biedt 123lijfrente.nl ook een waardeoverdrachtformulier aan. Deze vindt u terug bij stappenplan wat u heeft ontvangen bij het indienen van de aanvraag.
U mag zelf bepalen welke u gebruikt.

De meeste aanbieders vergoeden over de dagen dat het langer duurt een rentevergoeding. Deze rentevergoeding wordt automatisch samen met de beschikbare koopsom naar de nieuwe aanbieder overgemaakt.

De aanbieder gaat ook akkoord met een printscreen van uw digitale bankrekening.

Voor een correcte verwerking van de kapitaaloverdracht, hebben financiële instellingen onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. Het doel van het Protocol is om kapitaaloverdrachten snel en correct uit te voeren. En daardoor mogelijke nadelige financiële gevolgen voor u als klant te beperken. Volledige lijst deelnemers aan het PSK.

Indien de koopsom binnen de rentegeldigheidstermijn is ontvangen zal de aanbieder de polis of bankrekening opmaken op basis van de afgesproken rente. Is de koopsom ná de rentegeldigheidstermijn ontvangen, dan heeft de aanbieder het recht om op basis van de actuele rente de polis of bankrekening op te maken.