Oud regime lijfrente

Polis gesloten Storting methode
Voor 16 oktober 1990 premie gespreid betaald
Voor 1 januari 1992 koopsom(bedrag ineens)
Let op: als u in het bezit bent van een premie betalende polis en u heeft na 16 oktober 1990 de premie verhoogd valt de polis automatisch onder het nieuwe regime

Oplossingen voor oud regime polissen

Wat u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal kunt, hangt af van de datum waarop de polis tot stand is gekomen. Door verschillende fiscale aanpassingen is er een onderscheid tussen oud regime en nieuw regime polissen.

U hebt een zogenaamde oud regime polis, als de polis:

 • tegen koopsom is gesloten vóór 1 januari 1992
 • tegen premiebetaling is gesloten vóór 16 oktober 1990 en waarbij de premie nadien niet is verhoogd.

Met een oud regime polis hebt u vier mogelijkheden om uw vrijkomende kapitaal te besteden. Daarbij kunt u kiezen voor een van deze opties, maar kunt u ze ook combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld nu al een deel van uw lijfrentekapitaal tot uitkering laten komen en de rest op een later tijdstip, zodat het resterende bedrag kan aangroeien.

Vraag Mogelijk
Uitkering ineens/afkoop mogelijk? Ja, max 2x
Mogelijkheid tot schenken? Ja
Kan ik een uitkering ontvangen? Ja
Kan ik de polis uitstellen? Ja
Voortzetten in een bancair product mogelijk? Ja
Voortzetten in een verzekering mogelijk? Ja

Uw mogelijkheden:

 1. Uitkering ineens
 2. Schenken
 3. Einddatum verlengen
 4. Aankoop direct ingaande lijfrente
1. Uitkering ineens

Reden: U wilt direct over een bedrag in contanten beschikken

Vorm:
U koopt de verzekering af: u gebruikt het opgebouwde kapitaal immers niet als lijfrente.

Fiscaal:
De uitkering wordt in het jaar van afkoop in één keer progressief belast tegen het tarief voorde inkomstenbelasting.

2. Schenken

Reden: Uw (klein)kind heeft bijvoorbeeld geen of weinig inkomen.

Vorm 1: Als polishouder koopt u een direct ingaande lijfrente aan en begunstigt u uw (klein)kind die vervolgens de lijfrente-uitkeringen ontvangt (u schenkt de uitkeringen).

Fiscaal: Uw meerderjarig (klein)kind betaalt inkomstenbelasting over de lijfrente-uitkering; er is geen schenkingsrecht verschuldigd over de lijfrente-uitkeringen.

Vorm 2: U begunstigt de polis onherroepelijk vóór de einddatum aan uw (klein)kind (u schenkt de polis). De uitkering kan direct ingaan, maar kan ook (gedeeltelijk) worden uitgesteld.

Fiscaal: Uw (klein)kind is schenkingsrecht verschuldigd over de waarde van de polis. De polis behoudt alle mogelijkheden van het oude regime zodat uw (klein)kind de polis kan gebruiken voor de eigen pensioenopbouw of voor een lijfrente om bijvoorbeeld de studie te financieren. Over de uitkeringen betaalt uw meerderjarig (klein)kind inkomstenbelasting.

Cijfers schenkbelasting   2022 2023 
Schenkingsvrijstelling per kind           € 5.677,- € 6.035,-
Schenkingsvrijstelling overig € 2.274,- € 2.418,-
Eenmalige schenking per kind € 27.231,- € 28.947,-

 

3. Einddatum verlengen

Redenen:

 • U hebt op dit moment nog geen aanvulling op uw inkomen nodig.
 • U wilt een kapitaal ineens, maar wacht totdat u mogelijk in een lagere belastingschijf terechtkomt zodat u een groter bedrag overhoudt.
 • U vindt de huidige rente te laag en wacht op ‘betere tijden’ om uw polis tot uitkering te laten komen.
 • U hebt meerdere polissen en u wilt alle polissen op dezelfde datum tot uitkering laten komen, zodat u tegen die tijd één direct ingaande lijfrente kunt aankopen. Daarmee bespaart u flink op de administratiekosten.

Vorm:U kunt het vrijkomende kapitaal onderbrengen bij Aanbieder waarbij u uit een aantal lijfrenteoplossingen kunt kiezen.

Fiscaal: U hoeft nu nog niet af te rekenen met de fiscus en u behoudt de fiscale rechten die u nu hebt.

4. Aankoop direct ingaande lijfrente

Redenen:

 • U wilt vanaf dit moment uw inkomen verhogen of aanvullen.
 • U wilt in de eerste jaren van uw pensioen een aanvullend inkomen.

Vorm:
U stort uw lijfrentekapitaal bij een verzekeraar of bancaire instelling en kiest voor een tijdelijke of levenslange lijfrente, voor één of twee verzekerden, op basis van garantie of beleggingen.
Fiscaal:
U betaalt belasting over de lijfrente-uitkeringen.

De hoogte van uw uitkering wordt vastgesteld aan de hand van scherpe marktrentes op het moment dat u de verzekering afsluit. Is de rente relatief laag dan kan het verstandig zijn, voor zover de fiscale regels dit toestaan, de uitkering uit te stellen in de verwachting dat de rente later hoger is. Informeer bij de servicedesk van 123lijfrente.nl naar de slimste strategie. Tel: 085-888 4070 of lees meer over onze Laagsteprijsgarantie

Tijdelijke of levenslange uitkering

Als u kiest voor een direct ingaande lijfrente, en u dus een periodieke uitkering aankoopt, hebt u optimale vrijheid om te bepalen wanneer en over welke periode u een uitkering wenst te ontvangen. U kunt de uitkering, of een deel ervan, vóór uw pensioendatum aankopen, maar ook daarna. Voorwaarde is dat u uw uitkering uiterlijk op uw 75ste levensjaar laat ingaan. Met een tijdelijke lijfrente bepaalt u zelf het aantal jaren dat u een periodieke uitkering ontvangt. Als u tot uw overlijden een aanvulling op uw inkomen wenst, kiest u voor een levenslange lijfrente.

Wat is nog meer bepalend voor uw keuze?

De hoogte van uw lijfrente-uitkering
Het bedrag van uw lijfrente-uitkering hangt af van een aantal factoren:

 • De duur van de uitkering: tijdelijk of levenslang.
  - Hoe korter de gekozen periode, hoe groter de uitkeringen.
 • De leeftijd en het geslacht (sterftekans) van de verzekerde.
  - Hoe hoger de sterftekans, hoe groter de uitkeringen.
 • De rentestand op het moment van aankoop.
  - Hoe hoger de rentestand, hoe groter de uitkeringen.
 • De vraag of de lijfrente op één of twee levens wordt afgesloten.
  - Een lijfrente op één leven geeft een grotere uitkering dan een lijfrente op twee levens.
 • Een gelijkblijvende uitkering, dan wel jaarlijks stijgend met een bepaald percentage.
  - Een jaarlijks stijgende lijfrente begint op een lager uitkeringsniveau dan de gelijkblijvende lijfrente.

Lijfrente op één of twee levens?

Een lijfrente is verbonden aan het leven van de verzekerde. Zodra de verzekerde komt te overlijden stopt de uitkering. Veel partners sluiten daarom een lijfrente op beide levens zodat de achterblijvende partner de huidige levensstijl kan handhaven. De uitkering eindigt dan met het overlijden van de langstlevende partner. Bij een lijfrente op basis van twee levens hebt u meerdere mogelijkheden voor de hoogte van de uitkering voor de langstlevende partner.

Contraverzekering

Wilt u dat na het overlijden van de verzekerde(n) het resterende kapitaal beschikbaar blijft voor nabestaanden, dan kunt u kiezen voor een aanvullende contraverzekering op uw lijfrenteverzekering. Uw nabestaanden ontvangen dan bij uw overlijden een bedrag ineens. Hebt u een direct ingaande lijfrente op twee levens afgesloten, dan ontvangen uw nabestaanden het restkapitaal pas na het overlijden van de langstlevende partner

Bancair of verzekeren?

Sinds 1 januari 2008 is het voor beleggingsinstellingen ook mogelijk om fiscaal gefaciliteerde producten aan te bieden. Dit betekent voor u een ruimere keuze aan mogelijkheden. Hoe er echter rekening mee dat er met betrekking tot de mogelijkheden verschillen bestaan tussen de verzekeringsvariant en de bancaire oplossing

Hieronder heeft 123lijfrente.nl voor u de belangrijkste verschillen en overeenkomsten inzichtelijk gemaakt:

Onderwerp Verzekeringen Bancaire oplossingen
Looptijd van het product Tijdelijk en levenslange duur is mogelijk; Alleen tijdelijk
Minimale uitkeringsduur Afhankelijk van de leeftijd / minimaal 1 jaar Minimale uitkeringsduur bedraagt 5 jaar
Bij faillissement aanbieder In principe geld kwijt Valt buiten het faillissement
Blijven verschillende fiscaal regimes behouden? ja Neen, alles wordt nieuw regime
Wat gebeurt er met mijn geld bij overlijden? Naar de begunstigde op de polis, anders sterftewinst maatschappij. Oplossing is door te kiezen voor een contraverzekering Uitkeringen gaan gewoon door en komen toe aan de erfgenamen
Levert een polis meer op dan een bancaire lijfrente? Bereken direct de hoogste uitkering