Handleiding waardeoverdracht | Tips & tricks

U heeft via het platform van 123lijfrente.nl een aanvraag ingediend en hiermee besloten om uw beschikbare lijfrente- of pensioenkapitaal onder te brengen bij een nieuwe aanbieder. Onderdeel van het aanvraagproces is om de huidige aanbieder(s) de opdracht te geven om de beschikbare koopsom(men) over te maken naar de nieuwe aanbieder. Omdat u de eigenaar van het geld bent geeft u zelf de opdracht aan de huidige aanbieder om de beschikbare koopsom(men) over te dragen naar de nieuwe aanbieder. Het geven van de opdracht voor het overboeken van de beschikbare waarde naar de nieuwe aanbieder(s) heet een "verzoek tot waardeoverdracht". Nádat u de aanvraag heeft ingediend staat in uw klantdossier bij 123lijfrente.nl het benodigde maatwerk "verzoek tot waardeoverdracht" formulier voor u klaar. U kunt deze snel en gemakkelijk downloaden.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste stappen.

Stap 1

Neem eerst rechtstreeks contact op met de huidige aanbieder en informeer wat u moet doen om de waarde over te laten dragen naar de nieuwe aanbieder.

 • Om  welke documenten vraagt de overdragende partij vaak?
  • Een ingevuld en getekend verzoek tot waardeoverdracht. In uw klantdossier van 123lijfrente.nl staat uw maatwerk verzoek tot waardeoverdrachtformulier voor u klaar. Kies, ná inlog, voor het onderdeel "waardeoverdracht".
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen als de koopsom ná de rentegeldigheidstermijn wordt ontvangen?
  • De aanbieder zal in de meeste gevallen een herbereking uitvoeren op basis van de dan geldende rente. Hierdoor kan de hoogte van de afgesproken bruto uitkering naar beneden of naar boven worden bijgesteld.
  • U ontvangt later uw periodieke uitkering, wat eventueel niet aansluit op uw wensen.
 • Hoe kunt u een tijdige overboeking bespoedigen?
  • Maak een duidelijke afspraak met de overdragende partij wanneer uw geld wordt overgemaakt. Noteer duidelijk de naam van de medewerker met wie u deze afspraak heeft gemaakt.
  • Informeer regelmatig of de betaling is uitgevoerd en vraag hierbij naar het exacte bedrag en de exacte valutadatum waarop uw geld is overgemaakt. Laat u niet misleiden door uitspraken zoals:
   • “Uw betalingsverzoek is in behandeling genomen”,
   • “De betaling staat klaar om uit te betalen”,
   • “De opdracht tot uitbetaling is gegeven”,
   • “In principe wordt uw koopsom binnen tien werkdagen overgemaakt”,
   Deze uitspraken geven onvoldoende zekerheid dat de uitbetaling ook daadwerkelijk binnen de benodigde termijn gaat plaatsvinden. Tip: laat de afspraak schriftelijk (per mail of per post) aan u bevestigen.

Stap 2

Uw huidige aanbieder maakt de beschikbare koopsom over naar de nieuwe aanbieder. Tevens verstuurt de huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder:

 • Een opgave van de overdrachtswaarde van het opgebouwde kapitaal
 • Een PSK formulier. In het PSK-formulier (PSK= protocol stroomlijning kapitaalsoverdrachten) wordt aangegeven wat de fiscale afspraken zijn. Soms wordt het formulier laat verzonden of te laat in behandeling genomen, waardoor het aanvraagproces kan worden vertraagd. Soms kan het formulier door uzelf bij de huidige aanbieder worden opgevraagd en door u naar de nieuwe aanbieder worden gemaild.

Stap 3

De nieuwe aanbieder heeft de beschikbare koopsom ontvangen. Wat gebeurt er nu?

 • De nieuwe aanbieder zal de polis of bankrekening opmaken op basis van de daadwerkelijk ontvangen koopsom(men). Indien het totaal ontvangen bedrag afwijkt van het in de aanvraag vermelde bedrag zal de nieuwe aanbieder een herberekening uitvoeren. De berekende bruto uitkomst in de aanvraag kan hierdoor hoger of lager uitvallen U ontvangt in de meeste gevallen rechtreeks van de aanbieder de bevestiging van de ontvangen bedragen. Indien de ontvangen koopsommen binnen de rentegeldigheidstermijn zijn ontvangen wordt de afgesproken rente gehanteerd.
 • Als ingangsdatum van de nieuwe polis of bankrekening wordt veelal de ontvangstdatum van de laatst ontvangen koopsom gehanteerd. In het geval er sprake is van meerdere koopsommen, dan zal de ontvangstdatum van de laatst ontvangen koopsom worden aangehouden.

Veel gestelde vragen

In uw klantdossier bij 123lijfrente.nl wordt voor u een waardeoverdrachtformulier klaar gezet. In dit formulier wordt exact aangegeven naar welk bankrekeningnummer van de nieuwe aanbieder de beschikbare koopsom moet worden overgemaakt.

De meeste aanbieders vergoeden over de dagen dat het langer duurt een rentevergoeding. Deze rentevergoeding wordt automatisch samen met de beschikbare koopsom naar de nieuwe aanbieder overgemaakt.

Geen probleem. De meeste klanten maken een kopie of foto van hun bankpas. Let op dat de vervaldatum van de bankpas zichtbaar is. Staat deze op de achterkant? Dan maakt u hier ook een kopie of foto van. U kunt ook een printscreen of foto maken van uw digitale bankrekening. Houdt u er rekening mee dat op de kopie of foto uw naam, uw NAW gegevens en uw bankrekeningnummer goed leesbaar zijn.

Voor een correcte verwerking van de kapitaaloverdracht, hebben financiële instellingen onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. Het doel van het Protocol is om kapitaaloverdrachten snel en correct uit te voeren. En daardoor mogelijke nadelige financiële gevolgen voor u als klant te beperken. Volledige lijst deelnemers aan het PSK.

Indien de koopsom binnen de rentegeldigheidstermijn is ontvangen zal de aanbieder de polis of bankrekening opmaken op basis van de afgesproken rente. Is de koopsom ná de rentegeldigheidstermijn ontvangen, dan heeft de aanbieder het recht om op basis van de actuele rente de polis of bankrekening op te maken.