Solvabiliteit van de verzekeraars

Naam Score
Aegon 152%
Allianz 214%
ASR 197%
De Goudse 233%
Scildon 203%
Nationale-Nederlanden 230%
Onderlinge 's Gravenhage 224%
Reaal 192%

Bron: Solvency II Ratio / Peildatum: 2018

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit heeft te maken met het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn: hoe groter de solvabiliteit, hoe groter in het algemeen het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terug betalen. Vanaf 1 januari 2016 moeten de verzekeraars voldoen aan de nieuwste afspraken van de Solvabiliteit II-richtlijn.