Nabestaandenlijfrente

De uitkeringen uit deze lijfrente gaan in na overlijden van de belastingplichtige of het overlijden van diens (gewezen) partner. De duur van de uitkering is afhankelijk van het leven van degene die de uitkering ontvangt. Voor kinderen geldt dat een uitkering die ingaat voor het bereiken van de 30-jarige leeftijd uiterlijk bij het bereiken van de 30-jarige leeftijd eindigt. Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor een levenslange uitkering.
Zie de onderstaande tabel voor de minimale uitkeringsduur afhankelijk van de relatie tot de overledene.

De nabestaandenlijfrente dient direct na overlijden in te gaan. Uitzondering hierop is dat wanneer voor de begunstigde recht bestaat op een uitkering volgens de algemene nabestaandenwet de uitkeringen uit de nabestaandenlijfrente mogen worden uitgesteld tot de datum waarop geen recht meer bestaat op een uitkering uit de algemene nabestaandenwet.

Aankoop nabestaandenlijfrente

Het kan zijn dat de nabestaandenlijfrente per persoon minder bedraagt dan € 4.351,00 (bedrag 2018). In dat geval kan, als de begunstigde geen andere uitgestelde of direct ingaande lijfrenten (niet oud regime) heeft lopen bij dezelfde verzekeraar, gebruik worden gemaakt van de afkoopregeling kleine lijfrentes. De begunstigden mogen dan hun nabestaandenlijfrente afkopen zonder dat revisierente in rekening wordt gebracht. Neem in dit geval contact op met uw huidige adviseur of met de verzekeraar waar de polis is ondergebracht.

Onderwerp Verzekeringen Bancaire oplossingen
Looptijd van het product Tijdelijk en levenslange duur is mogelijk; Alleen tijdelijk
Minimale uitkeringsduur Afhankelijk van de leeftijd / minimaal 2 jaar Minimale uitkeringsduur bedraagt 5 jaar
Bij faillissement aanbieder In principe geld kwijt Valt buiten het faillissement
Depositogarantiestelsel van toepassing Neen Ja (max. € 100.000,-)
Wat gebeurt er met mijn geld bij overlijden? Naar de begunstigde op de polis, anders sterftewinst maatschappij. Oplossing is door te kiezen voor een contraverzekering Uitkeringen gaan gewoon door en komen toe aan de erfgenamen
Levert een polis meer op dan een bancaire lijfrente? Vergelijk nu op 123lijfrente.nl!

Minimale uitkeringsduur

Schematisch overzicht van de minimale uitkeringsduur bij een nabestaandenlijfrente

Relatie tot de overledene Uitkering via banksparen Uitkering via verzekering
Kind, kleinkind, achterkleinkind Minimale uitkeringsduur bedraagt 5 jaar. Uiterlijk tot leeftijd 30 jaar. Of minimaal 20 jaar. Uiterlijk tot leeftijd 30 jaar. Of levenslang.
Partner, ex-partner. Minimale uitkeringsduur bedraagt 5 jaar. Keuze uit tijdelijk of levenslang. De minimale looptijd is afhankelijk van uw leeftijd bij aanvang.
Vader, moeder, opa, oma of overgrootvader, overgrootmoeder. Ouder dan 30 jaar Minimale uitkeringsduur bedraagt 20 jaar. Uitkeringsduur moet levenslang zijn.
Vader, moeder jonger dan 30 jaar. Minimale uitkeringsduur bedraagt 5 jaar. Uiterlijk tot leeftijd 30 jaar. Of minimaal 20 jaar. Uiterlijk tot leeftijd 30 jaar. Of levenslang.
Broer, zus jonger dan 30 jaar. Minimale uitkeringsduur bedraagt 5 jaar. Uiterlijk tot leeftijd 30 jaar. Of minimaal 20 jaar. Uiterlijk tot leeftijd 30 jaar. Of levenslang.
Broer, zus ouder dan 30 jaar. Minimale uitkeringsduur bedraagt 20 jaar. Uitkeringsduur moet levenslang zijn.
Oom, tante jonger dan 30 jaar. Minimale uitkeringsduur bedraagt 5 jaar. Uiterlijk tot leeftijd 30 jaar. Of minimaal 20 jaar. Uiterlijk tot leeftijd 30 jaar. Of levenslang.
Oom, tante ouder dan 30 jaar. Minimale uitkeringsduur bedraagt 20 jaar. Uitkeringsduur moet levenslang zijn.