Hoog / Laag pensioen

U gaat binnenkort met pensioen en u bent in het bezit van een beschikbaar pensioenkapitaal. U heeft een aantal keuzes waaruit u kan kiezen. U kunt Om uw uitkering af te stemmen op uw inkomensbehoefte, kunt u binnen de levenslange uitkering gedurende een bepaalde periode een hogere- of een lagere uitkering ontvangen. Deze flexibiliteit in de hoogte van uw pensioenuitkering biedt u de mogelijkheid om de uitkeringen beter af te stemmen op uw inkomenswensen.

2 Mogelijkheden

  1. U ontvangt gedurende een periode van maximaal tien jaar een hoge uitkering. Na deze periode ontvangt u over de resterende levenslange periode een lagere uitkering. De verhouding tussen de ‘hoge’ en ‘lagere’ uitkering mag afhankelijk van uw pensioentoezegging maximaal 100:75 bedragen. Interessante optie in het geval u juist in de eerste periode van uw pensioen aanvullende inkomsten nodig heeft in verband met bijvoorbeeld reizen of andere interesses.
  2. U ontvangt gedurende een periode van maximaal tien jaar een lage uitkering. Na deze periode ontvangt u over de resterende levenslange periode een hogere uitkering. De verhouding tussen de ‘lage’ en ‘hogere’ uitkering mag afhankelijk van uw pensioentoezegging maximaal 100:75 bedragen. Handige optie als u bijvoorbeeld een jongere partner heeft die nog werkt.
Tip: Heeft u meerdere pensioenpolissen die in dezelfde periode de einddatum bereiken? U kunt de beschikbare pensioenkapitalen bundelen en met dit beschikbare pensioenkapitaal een uitkeringsscenario doorrekenen.

Rekenvoorbeeld

Frans is 65 jaar en heeft € 65.000,- aan pensioenkapitaal opgebouwd. Frans is getrouwd met Ellen. Ellen is 62 jaar en werkt door tot 65 jaar.

Soort berekening Bruto uitkering per maand* Overlijdensdekking
Gelijkblijvend levenslang € 219,00 70%
Eerste periode Tweede periode
Hoog / laag constructie (100:75) 5 jaar € 273,00 (100%) € 204,75 (75%) 70%
Laag / hoog constructie (75:100) 5 jaar € 167,00 (75%) € 222,67 (100%) 70%
* Tarieven 15 oktober 2015

Andere manieren om de uitkeringshoogte van uw pensioenuitkering

  • Uitruil partnerpensioen:In de meeste gevallen bouwt u tijdens de opbouwfase van uw pensioenregeling ook een partnerpensioen op. Bij het aankopen van de levenslange pensioenuitkering kunt u het opgebouwde partnerpensioen omruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. De pensioenverzekering wordt dan op één leven gesloten. Uw partner die vrijwillig afziet van het partnerpensioen moet hier wel schriftelijk mee akkoord gaan.
  • Pensioenknip: de pensioenknip is een tijdelijke extra mogelijkheid voor mensen die uiterlijk 1 januari 2017 hun pensioen moeten aankopen. Met de pensioenknip koopt u met uw beschikbare pensioenkapitaal op 2 verschillende momenten uw pensioen aan. Op pensioendatum koopt u een tijdelijk ouderdomspensioen aan tot 1 juli 2017. Dit is het eerste deel van de pensioenknip. Met het restant van het pensioenkapitaal koopt u uiterlijk 1 juli 2017 de levenslange gelijkblijvende vervolguitkering aan.
Tip: De hoogte van uw uitkeringen zijn mede afhankelijk van de rente op het moment van aankoop van uw pensioen. Hoe hoger de aangeboden rente hoe hoger de uitkering. Vergelijk hier direct uw lijfrente.

Pensioen en de belasting

In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder vallen onder andere de periodieke uitkeringen van lijfrente of pensioen. Het tarief voor het belastbaar inkomen is een oplopend tarief met 4 schijven. In de eerste 2 schijven moet u ook premie volksverzekeringen betalen. De verzekeraar of de bank die uw pensioen of lijfrente uitkering verzorgt, is met betrekking tot het innen van de belasting op de pensioen of lijfrente uitkering inhoudingsplichtig. Dit betekent dat zij belasting moet inhouden op uw bruto pensioen of lijfrente uitkering. Deze belasting heet loonheffing. De ingehouden loonbelasting verrekent u in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Bij het inhouden van de loonheffing op de bruto pensioen of lijfrente uitkering wordt desgewenst rekening gehouden met de loonheffingskorting. In het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt betaalt u een aangepast tarief.

Tip: Zie voor een actueel overzicht van de belastingtarieven de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1

Wat gebeurt er als een verzekeraar failliet gaat?

Als een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert de Nederlandsche Bank (DNB) bijvoorbeeld de verzekeringsportefeuille over te laten dragen aan financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen nakomen. Dit toezicht op verzekeraars verkleint de kans op een faillissement maar sluit risico’s nooit uit. Er bestaat bij verzekeraars geen depositogarantiestelsel. Voor levensverzekeraars heeft de Nederlandsche Bank (DNB) in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen. Deze regeling is erop gericht de verzekeringsportefeuille over te dragen vóórdat een verzekeraar failliet wordt verklaard. Faillissement betekent meestal wel een korting van de rechten van polishouders. Meer informatie hierover leest u op de website van DNB: Vragen over verzekeringen

Is beleggen in de pensioen uitkeringsfase ook mogelijk?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om met uw beschikbare pensioenkapitaal ook in de uitkerende te gaan beleggen. Uw pensioenuitkering is 100% gegarandeerd. In verband met de huidige lage rente gaan er wel steeds meer stemmen op om een combinatie van garantie en beleggen mogelijk te maken.


VRAGEN? ONZE SERVICEDESK STAAT U GRAAG TE WOORD. TEL: 085 888 4070

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Meer informatie