Belasting uitkering Lijfrente

Belastingen 2017 – Box 1

In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder vallen onder andere de periodieke uitkeringen van lijfrente of pensioen. Het tarief voor het belastbaar inkomen is een oplopend tarief met 4 schijven. In de eerste 2 schijven moet u ook premie volksverzekeringen betalen.

De verzekeraar of de bank die uw lijfrente uitkering verzorgt, is met betrekking tot het innen van de belasting op de lijfrente uitkering inhoudingsplichtig. Dit betekent dat zij belasting moet inhouden op uw bruto lijfrente uitkering. Deze belasting heet loonheffing. Bij het inhouden van de loonheffing op de bruto lijfrente uitkering wordt desgewenst rekening gehouden met de loonheffingskorting. In het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt betaalt u een aangepast tarief.

Tip: in het geval dat u in een kalenderjaar te veel premies voor de volksverzekeringen hebt betaald, krijgt u in het volgend kalenderjaar terug wat u teveel hebt betaald.

Wanneer krijgt u AOW?

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. U ontvangt uw eerste AOW pensioen vanaf de dag dat u uw AOW leeftijd bereikt. Bereken uw AOW leeftijd. Als u in het buitenland woonachtig bent hoeft er niet altijd loonheffing en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te worden ingehouden. Of u een loonheffing of een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet moet betalen is onder andere afhankelijk van het land waar u woont.

Wat houdt u netto over van uw bruto lijfrente uitkering?

Voordat de verzekeraar of de bank de netto lijfrente uitkering gaat overmaken is zij verplicht om een aantal inhoudingen te verrichten. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:

  • Uw (AOW) leeftijd. Afhankelijk hiervan wordt bepaald op basis van welke tabellen er wordt ingehouden.
  • Loonheffingskorting; wilt u hier wel of niet gebruik van maken?
  • Bijdrage premie volksverzekeringen.

Voorbeeld van een bruto netto berekening:

Leeftijd: 65 jaar

Bruto uitkering: € 425,00
Loonheffingkorting toegepast? neen
Loonheffing: € 154.58
Bijdrage ZVW: € 22,95
Netto uitkering (indicatief): € 247,47

 Bereken hier direct de hoogte van uw bruto lijfrente uitkering of pensioen uitkering

Belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2017

Tarieven box 1 (werk en woning) in 2017 AOW-leeftijd nog niet bereikt

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 19.981 36,55 %
2 Vanaf € 19.982 t/m € 33.790 40,80 %
3 € 33.791 t/m € 67.071 40,80 %
4 vanaf € 67.072 en hoger 52,00 %

Tarieven box 1, schijf 1 en 2 als u in 2017 de AOW-leeftijd bereikt

U bereikt in 2015 de AOW-leeftijd in de maand Percentage schijf 1 (t/m € 19.981) Percentage schijf 2 (vanaf € 19.982 t/m € 33.790)
Januari 18,65% 22,90%
Februari 20,14% 24,39%
Maart 21,63% 25,88%
April 23,12% 27,37%
Mei 24,61% 30,35%
Juni 27,60% 31,85%
Augustus 29,09% 33,34%
September 30,58% 34,83%
Oktober 32,07% 36,32%
November 33,56% 37,71%
December 35,05% 39,30%

In 2017 kunt u in de maanden januari, februari en maart niet de AOW-leeftijd bereiken.

Tarieven box 1, schijf 3 en 4 als u in 2017 de AOW-leeftijd bereikt

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
3 Vanaf € 33.791 t/m € 67.071 40,80%
4 Vanaf € 67.072 en hoger 52,00 %

Tarieven box 1 (werk en woning) geboren vóór 1 januari 1946

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 19.981 18,65%
2 Vanaf € 19.982 t/m € 34.129 22,90%
3 Vanaf € 34.130 t/m € 67.071 40,80%
4 Vanaf € 67.072 en hoger 52,00 %

Tarieven box 1 (werk en woning) geboren in 1946 of vóór 1 november 1949

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 19.822 18,60%
2 Vanaf € 19.823 t/m € 33.857 24,10%
3 Vanaf € 33.858 t/m € 57.585 42,00%
4 Vanaf € 57.586 en hoger 52,00 %

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Meer informatie