Uw jaarruimte

De jaarruimte is een jaarlijks maximaal aftrekbaar bedrag. U heeft jaarruimte als u in een bepaald jaar onvoldoende pensioen heeft opgebouwd.

Belangrijkste veranderingen sinds 1 januari 2023

  1. De jaarruimte is verhoogd naar 30% van het inkomen waarmee u spaart voor uw pensioen. Dat was eerst 13,3%. Een aanzienlijke stijging dus.
  2. U kunt tot 10 jaar terug gebruik maken van uw niet benutte jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies. Dat was eerst 7 jaar.
  3. U mag gebruik maken van de jaarruimte tot het kalenderjaar waarin u 5 jaar ouder bent dan de AOW gerechtigde leeftijd. Dat was eerst het kalenderjaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt.

Heeft u een aantoonbaar pensioentekort? De wetgever biedt u de mogelijkheid om uw pensioen met belastingvoordeel aan te vullen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met uw jaarruimte. Om de hoogte van uw jaarruimte te berekenen kunt u gebruik maken van een Jaarruimte Calculator.

Wat doet u met de berekende jaarruimte?

Het aftrekbare bedrag kunt u via onze website afstorten bij een verzekeraar of bank. U heeft dan een lijfrentepolis of een geblokkeerde bankspaarrekening. Vanaf het moment dat u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt kunt u het opgebouwde kapitaal in de vorm van periodieke uitkering gaan ontvangen.

In welk jaar mag u de lijfrentepremies aftrekken?

U kunt de betaalde lijfrente premies alleen aftrekken in het jaar dat u deze heeft betaald. Belangrijk hierbij is natuurlijk wel dat er sprake is van een aantoonbaar pensioentekort. De berekening van de jaarruimte bepaald de maximale hoogte van de jaarruimte.

Wanneer betaal ik belasting over de lijfrente?

De waarde van de lijfrentepolis of de geblokkeerde bankspaarrekening valt in box 1. In de uitstelfase betaalt u geen belasting. Vanaf het moment dat u de uitkeringen gaat ontvangen betaalt u inkomstenbelasting

Mag u onbeperkt geld bijstorten op uw lijfrenterekening?

Nee, de hoogte van de maximaal af te storten lijfrentepremie of - koopsom is afhankelijk van het tekort dat u heeft. Dit tekort kan ieder jaar anders zijn. Dat betekent dat de hoogte van het maximaal af te storten bedrag ook ieder jaar kan verschillen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Uw jaarruimte in 2022 is € 1.555. U heeft € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering. Dit bedrag is lager dan uw jaarruimte. U mag met gebruik van uw jaarruimte € 1.500 aftrekken van uw inkomen in box 1.

Voorbeeld 2

Uw jaarruimte in 2022 is € 485. U heeft € 500 gestort op een lijfrentespaarrekening. Dit bedrag is hoger dan uw jaarruimte. U mag met gebruik van uw jaarruimte maximaal € 485 aftrekken van uw inkomen in box 1.

Voorbeeld 3

Uw jaarruimte in 2022 is € 1.600. U hebt € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering en voor € 500 gestort op een lijfrentespaarrekening. U hebt dus totaal € 2.000 betaald voor lijfrenten. U mag met gebruik van uw jaarruimte maximaal € 1.600 aftrekken van uw inkomen in box 1.

Wat kunt u met de waarde van de lijfrentepolis of de geblokkeerde bankspaarrekening vanaf uw AOW leeftijd doen?

Zodra u de einddatum van uw lijfrentepolis of de geblokkeerde bankspaarrekening bereikt kunt u bepalen of u vanaf dat moment uitkeringen wenst te ontvangen of dat u de waarde nog even wil laten opbouwen. 123lijfrente.nl heeft de mogelijkheden van uw lijfrente uitgebreid beschreven.

Heeft u uw pensioentekort berekend en wilt u gebruik maken van uw jaarruimte? Bereken dan meteen welke aanbieder u op basis van de actuele rentetarieven de hoogste opbrengst tegen de laagste kosten biedt.

Wilt u een alternatief voor de lage rente? Klik hier voor de mogelijkheden.