Lijfrente uitstellen beleggen

De servicedesk van 123lijfrente.nl wordt in toenemende mate benaderd door consumenten die vragen of er een alternatief bestaat voor de inmiddels historisch lage rente. Dit alternatief bestaat. In de vorm van beleggen. Zowel voor de uitkerende fase als voor de uitstelfase. Omdat het vergelijken van dit soort producten in de vorm van cijfermatige uitkomsten ingewikkeld is, tonen we dat niet. Wél voorzien we u van een overzicht van een aantal aanbieders én productkenmerken. Indien u meer aanvullende informatie wilt of direct in contact wil treden met één van de aanbieders klikt u op “meer informatie”.

TIP: als u contact opneemt met één van de onderstaande aanbieders, geeft u dan aan dat u via 123lijfrente.nl bij hen bent gekomen. Men weet dan dat u zich al heeft verdiept in de materie.
  Trustus JOUW 
  Trustus Jouw Pensioen
    Meer informatie   Meer informatie
Productnaam Trustus Lijfrente Uitkeren Jouw Lijfrente Uitkeren
Bancair of verzekering? Bancair product Bancair product
Wat gebeurt er met mijn geld als de aanbieder failliet gaat?   Apart bewaar bedrijf   Apart bewaar bedrijf
Zijn de uitkeringen gegarandeerd?
Wat gebeurt er als ik kom te overlijden? 100% van de belegde waarde komt ten goede aan de rechthebbende(n) 100% van de belegde waarde komt ten goede aan de rechthebbende(n)
Mogelijke fiscaliteiten    
Gouden handdruk
Oud regime lijfrente
Kan het oud regime behouden blijven?
Nieuw regime lijfrente
Alimentatie
Overige kenmerken    
Minimale koopsom? € 5.000,- n.v.t.
Bijstortingen mogelijk?
Flexibele einddatum?
Tussentijdse wijziging belegging mogelijk?
Wat is de maximale aanvangsleeftijd? 5 jaar ná AOW 5 jaar na AOW
Hoe is het product af te sluiten? Rechtstreeks bij de aanbieder én via een financieel adviseur. Rechtstreeks bij de aanbieder én via een financieel adviseur
Is het product op basis van execution only af te sluiten?
Overzicht beleggingscategorieën    
Obligatiefondsen
Mixfondsen
Lifecyclefondsen
Depositofondsen
Vastgoedfondsen
Garantiefonds
Clickfondsen
Indexfondsen
Aandelenfondsen
Anders, namelijk: Ook nabestaandenlijfrente en stakingswinst mogelijk n.v.t.
    Meer informatie   Meer informatie