Hoog / Laag pensioen

U gaat binnenkort met pensioen en u bent in het bezit van een beschikbaar pensioenkapitaal. U kunt met uw opgebouwde waarde kiezen uit een aantal mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld gedurende de uitkerende periode een hogere uitkering ontvangen. Deze flexibiliteit in de hoogte van uw pensioenuitkering biedt u de mogelijkheid om de uitkeringen beter af te stemmen op uw inkomenswensen.

Twee mogelijkheden

  1. U ontvangt gedurende een periode van maximaal tien jaar een hoge uitkering. Na deze periode ontvangt u over de resterende levenslange periode een lagere uitkering. De verhouding tussen de ‘hoge’ en ‘lagere’ uitkering mag afhankelijk van uw pensioentoezegging maximaal 100:75 bedragen. Interessante optie in het geval u juist in de eerste periode van uw pensioen aanvullende inkomsten nodig heeft in verband met bijvoorbeeld reizen of andere interesses.
  2. U ontvangt gedurende een periode van maximaal vijf jaar een hoge uitkering. Na deze periode ontvangt u over de resterende levenslange periode een lagere uitkering. De verhouding tussen de ‘hoge’ en ‘lagere’ uitkering mag afhankelijk van uw pensioentoezegging maximaal 100:75 bedragen.

 

Tip: Heeft u meerdere pensioenpolissen die in dezelfde periode de einddatum bereiken? U kunt de beschikbare pensioenkapitalen samenvoegen en met dit beschikbare pensioenkapitaal een uitkeringsscenario doorrekenen.

Rekenvoorbeeld

Frans is 65 jaar en heeft € 65.000,- aan pensioenkapitaal opgebouwd. Frans is getrouwd met Ellen. Ellen is 62 jaar en werkt door tot 65 jaar.

Soort berekening Bruto uitkering per maand* Overlijdensdekking
Gelijkblijvend levenslang € 196,95 70%
Eerste periode Tweede periode
Hoog / laag constructie (100:75) 10 jaar € 231,75 (100%) € 162,22 (75%) 70%
Hoog / laag constructie (100:75) 5 jaar € 245,58 (100%) € 171,90 (75%) 70%
* Tarieven Q4 2019

Welke andere keuzes heeft u om de uitkeringshoogte van uw pensioenuitkering aan te passen

  • Uitruil partnerpensioen:In de meeste gevallen bouwt u tijdens de opbouwfase van uw pensioenregeling ook een partnerpensioen op. Bij het aankopen van de levenslange pensioenuitkering kunt u het opgebouwde partnerpensioen omruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. De pensioenverzekering wordt dan op één leven gesloten. Uw partner die vrijwillig afziet van het partnerpensioen moet hier wel schriftelijk mee akkoord gaan.
  • Variabele pensioenuitkering: Bij een variabele pensioenuitkering gebruikt u niet in één keer uw volledige beschikbare pensioenkoopsom om een direct ingaand levenslang pensioen aan te kopen. U gaat met de beschikbare waarde beleggen. Op basis van de daadwerkelijk behaalde rendementen én de marktrente kan de hoogte van uw pensioenuitkering fluctueren. Dit in tegenstelling tot de aankoop van een gegarandeerd pensioen. Hierbij weet u van te voren precies wat u gedurende de gehele uitkeringsperiode gaat ontvangen. Bij een variabel pensioen wordt het partnerpensioen gegarandeerd en apart verzekerd. Op dit moment zijn er circa 4 verzekeraars die dit product aanbieden
Tip: De hoogte van uw uitkeringen zijn mede afhankelijk van de rente op het moment van aankoop van uw pensioen. Hoe hoger de aangeboden rente hoe hoger de uitkering. Vergelijk hier direct uw pensioen.

Pensioen en de belasting

In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder vallen onder andere de periodieke uitkeringen van lijfrente of pensioen. Het tarief voor het belastbaar inkomen is een oplopend tarief met 4 schijven. In de eerste 2 schijven moet u ook premie volksverzekeringen betalen. De verzekeraar of de bank die uw pensioen of lijfrente uitkering verzorgt, is inhoudingsplichtig. Dit betekent dat zij belasting moet inhouden op uw bruto pensioen of lijfrente uitkering. Deze belasting heet loonheffing. De ingehouden loonbelasting is een voorheffing en wordt verrekend u in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Bij het inhouden van de loonheffing op de bruto pensioen of lijfrente uitkering wordt desgewenst rekening gehouden met de loonheffingskorting. In het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt betaalt u een aangepast tarief.

Tip: Zie voor een actueel overzicht van de belastingtarieven de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1

Wat gebeurt er als een verzekeraar failliet gaat?

Als een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert de Nederlandsche Bank (DNB) bijvoorbeeld de verzekeringsportefeuille over te laten dragen aan financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert regelmatig of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen kunnen nakomen. Dit toezicht op verzekeraars verkleint de kans op een faillissement maar sluit risico’s nooit geheel uit. Er bestaat bij verzekeraars geen depositogarantiestelsel. Voor levensverzekeraars heeft de Nederlandsche Bank (DNB) in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen. Deze regeling is erop gericht de verzekeringsportefeuille over te dragen vóórdat een verzekeraar failliet wordt verklaard. Faillissement kan tot een korting van de rechten van polishouders leiden. Lees: uw uitkering wordt verlaagd. Meer informatie hierover leest u op de website van DNB.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

Meer informatie