Start hier direct met vergelijken

Vragen?  085 888 4070 

  Wat is lijfrente?

  Een lijfrente is een verzekeringspolis of banksparen waarbij gedurende de opbouwfase een premie wordt gestort. Indien de premie eenmalig wordt gestort spreken we over een koopsompolis. De premiebetaling kan ook periodiek, per maand, kwartaal of per (half) jaar zijn. Met de betaalde koopsom of premie wordt lijfrentekapitaal opgebouwd. De betaalde premies zijn in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar en kunt u in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting. U geeft de betaalde premie op tijdens de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het lijfrentekapitaal moet worden gebruikt als aanvulling op de oudedagsvoorziening. Denk hierbij aan uw pensioen of AOW.

  Oud regime lijfrente

  U bent in het bezit van een oud regime lijfrente indien u de periodieke premies ten behoeve van uw lijfrente vóór 16 oktober 1990 heeft betaald. Dan wel de eenmalige koopsom vóór 1 januari 1992 heeft betaald.

  Let op: als u in het bezit bent van een premie betalende polis en u heeft na 16 oktober 1990 de premie verhoogd valt de lijfrentepolis automatisch onder het lijfrente nieuw regime.

  U heeft met de oud regime lijfrentepolis meer mogelijkheden dan met de lijfrente die ná 1990 of 1992 zijn gesloten. Hieronder de belangrijkste:

  • U heeft nog geen behoefte om een uitkering te ontvangen: u kunt het beschikbare lijfrentekapitaal verder uitstellen. U moet dan het beschikbare lijfrentekapitaal bij een verzekeraar uitstellen. Houdt u er rekening mee dat iedere verzekeraar eigen voorwaarden hanteert met betrekking tot de maximum leeftijd waarop de verzekeraar u als klant welkom heet maar ook de maximum leeftijd tot u de lijfrentekoopsom kan uitstellen. Indien u het oud regime wil behouden kan u niet bij banksparen terecht. Als u het beschikbare lijfrentekapitaal toch laat overboeken naar banksparen verliest u het oud regime en valt de lijfrente automatisch onder het nieuwe lijfrente regime.
  • Combinatie lijfrente: u koopt met een gedeelte van het beschikbare lijfrentekapitaal een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar of via banksparen aan. Het restant van het lijfrentekapitaal brengt u onder in een uitsteloplossing. Als u er voor kiest om een deel van het lijfrentekapitaal uit te stellen kunt u ook hier weer kiezen uit een verzekeraar of banksparen. Vergelijk hier direct uw lijfrente.
  • U wilt de beschikbare waarde van huidige polis in één keer ontvangen: dit heet afkopen. Afkopen is bij lijfrente oud regime fiscaal toegestaan. De lijfrente uitkering wordt dan in het jaar van afkopen in één keer progressief belast tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting.
  • Uitkering schenken: u koopt een direct ingaande lijfrente aan en begunstigt bijvoorbeeld uw meerderjarig(e) (klein)kind(eren) die vervolgens de uitkering ontvangt. Uw meerderjarig kind betaalt inkomstenbelasting over de uitkering. Omdat er al inkomstenbelasting wordt betaald wordt er door de fiscus geen schenkingsbelasting geheven.
  • Polis schenken: u begunstigt, vóór het bereiken van de einddatum van de lijfrentepolis, de waarde (of een gedeelte hiervan) aan uw meerderjarig (klein) kind. De nieuwe polis kan desgewenst (gedeeltelijk) gaan uitkeren of worden uitgesteld. Als de lijfrente gaat uitkeren kan de tijdelijke uitkering worden aangekocht bij een verzekeraar of via banksparen.
  • Periodieke uitkering ontvangen; u wilt met het beschikbare lijfrentekapitaal een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen. Met deze lijfrente uitkering wilt u uw inkomen verhogen of aanvullen. U stort uw lijfrentekapitaal af bij een verzekeraar of via banksparen. U kunt uw uitkering aankopen op basis van 100% garantie of op basis van beleggingen. De aanbieder waar u de uitkering aankoopt is inhoudingsplichtig en zal de fiscale inhoudingen verzorgen. De lijfrente uitkering die u vervolgens ontvangt op uw bankspaarrekening is netto. De hoogte van uw uitkeringen zijn afhankelijk van een aantal factoren:
   • De looptijd van de uitkering; deze is tijdelijk of levenslang. Als de gekozen periode kort is zal de uitkering hoger zijn
   • De hoogte van de rente op het moment van aankoop. Hoe hoger de aangeboden rente hoe hoger de uitkering. Vergelijk hier direct uw lijfrente.
   • Indien u de uitkering bij een verzekeraar aankoopt spelen zaken als uw leeftijd en het feit of de verzekering op één of twee levens wordt aangekocht een belangrijke rol met betrekking tot de hoogte van de lijfrente uitkering.
  Tip: Heeft u meerdere lijfrentepolissen die in dezelfde periode de einddatum bereiken? U kunt de beschikbare lijfrentekapitalen bundelen en met deze nieuwe eenmalige lijfrentekoopsom een uitkerings- of uitstelscenario doorrekenen.

  Nieuw regime lijfrente

  U bent in het bezit van een nieuw regime lijfrente indien u de periodieke premies ten behoeve van uw lijfrente ná 16 oktober 1990 heeft betaald. Dan wel de eenmalige koopsom ná 1 januari 1992 heeft betaald.

  Let op: Als u in het bezit bent van een oud regime premie betalende polis en u heeft na 16 oktober 1990 de premie verhoogd valt de lijfrentepolis automatisch onder het nieuwe lijfrente regime.

  U heeft met de nieuw regime lijfrentepolis een aantal mogelijkheden. Hieronder de belangrijkste:

  • U heeft nog geen behoefte om een uitkering te ontvangen: u kunt het beschikbare lijfrentekapitaal verder uitstellen. U kunt het beschikbare lijfrentekapitaal bij een verzekeraar of via banksparen uitstellen. Houdt u er in het geval van een verzekeraar rekening mee dat iedere verzekeraar eigen voorwaarden hanteert met betrekking tot de maximum leeftijd waarop de verzekeraar u als klant welkom heet maar ook de maximum leeftijd tot u de lijfrentekoopsom kan uitstellen. Bent u in het bezit van een oud regime polis en wilt u dit behouden? Dan kunt u niet via banksparen terecht. Als u het beschikbare lijfrentekapitaal toch laat overboeken naar banksparen verliest u het oud regime en valt de lijfrente automatisch onder het nieuwe lijfrente regime.
  • U wilt de beschikbare waarde van huidige polis in één keer ontvangen: dit heet afkopen. Afkopen is bij nieuw regime lijfrente fiscaal, behoudens uitzonderingen, niet toegestaan. Indien u toch besluit tot afkopen, dan wordt de lijfrente belast tegen een vast tarief van 52% én wordt u extra belast met een revisierente van 20%. In totaal 72%. Let op: de verzekeraar of bank is inhoudingsplichtig. De gehanteerde 52% is een voorheffing. Bij de jaarlijkse aangifte IB wordt dit, indien van toepassing, gecorrigeerd.
  • Combinatie lijfrente: u koopt met een gedeelte van het beschikbare lijfrentekapitaal een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar of via banksparen aan. Het restant van het lijfrentekapitaal brengt u onder in een uitsteloplossing. Ook hier kunt u weer kiezen uit een verzekeraar of banksparen. Vergelijk hier direct uw lijfrente.
  • Periodieke uitkering ontvangen; u wilt met het beschikbare lijfrentekapitaal een tijdelijke of levenslange lijfrente aankopen. Met deze lijfrente uitkering wilt u uw inkomen verhogen of aanvullen. U stort uw lijftentekapitaal af bij een verzekeraar of via banksparen. U kunt uw uitkering aankopen op basis van 100% garantie of op basis van beleggingen. De aanbieder waar u de uitkering aankoopt is inhoudingsplichtig en zal de fiscale inhoudingen verzorgen. De lijfrente uitkering die u vervolgens ontvangt op uw banksparenrekening is netto. De hoogte van uw uitkeringen zijn afhankelijk van een aantal factoren:
   • De looptijd van de uitkering; deze is tijdelijk of levenslang. Als de gekozen periode kort is zal de uitkering hoger zijn.
   • De hoogte van de rente op het moment van aankoop. Hoe hoger de aangeboden rente hoe hoger de uitkering. Vergelijk hier direct uw lijfrente.
  • Indien u de uitkering bij een verzekeraar aankoopt spelen zaken als uw leeftijd en het feit of de verzekering op één of twee levens wordt aangekocht een belangrijke rol met betrekking tot de hoogte van de lijfrente uitkering.

   

  Overbruggingslijfrente

   

  Een overbruggingslijfrente is een periodieke uitkering die de periode overbrugt tot het jaar waarin u de 65-jarige leeftijd bereikt. Dat mag ook de AOW-gerechtigde leeftijd zijn of het jaar waarin u een uitkering vanuit uw bedrijfspensioenregeling ontvangt. Er is wettelijk geen minimale duur bepaald voor de overbruggingslijfrente, tenzij er sprake is van een 2e verzekerde. Dan is de minimale duur afhankelijk van de leeftijd van de 2e verzekerde. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze servicedesk: 085-888 4070. Let op! Heeft u op een lijfrentepolis nog premie betaald na 31-12-2005, dan mag u alléén de poliswaarde van 31-12-2005 gebruiken voor een overbruggingslijfrente. Voor het resterende bedrag moet dan een tijdelijke oudedagslijfrente of een levenslange oudedagslijfrente worden aangekocht. Alleen een verzekeraar mag een overbruggingslijfrente uitvoeren. Op de periodieke uitkering houdt de verzekeraar inkomstenbelasting en premie in. We noemen dit een voorheffing. Indien de verzekeraar te veel of te weinig inhoudt wordt dit gecorrigeerd tijdens uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. De hoogte van de overbruggingslijfrente is gebonden aan een maximumbedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Maximale uitkeringshoogte overbruggingslijfrente 2024. Het laten doorgroeien van lijfrentekapitaal door middel van banksparen, tast uw rechten voor de aankoop van een overbruggingslijfrente niet aan.

   

  Tijdelijke oudedagslijfrente

   

  Een tijdelijke oudedagslijfrente is een lijfrente die ingaat in het kalenderjaar waarin u de 65 jaar wordt of in het kalenderjaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Als u nog premie heeft betaald ná 31-12-2013, dan kunt u met die opgebouwde waarde een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen vanaf het kalenderjaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. De tijdelijke oudedagslijfrente heeft een minimale looptijd van 5 jaar. U kunt de tijdelijke oudedagslijfrente aankopen bij een verzekeraar of via banksparen. De aanbieder waar u de uitkering aankoopt is inhoudingsplichtig en zal de fiscale inhoudingen verzorgen. We noemen dit een voorheffing; bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting zal een eventuele correctie worden doorgevoerd. De lijfrente uitkering die u vervolgens ontvangt op uw banksparenrekening is netto. Met betrekking tot de uitkeringstermijn kunt u kiezen uit: maand, kwartaal of per (half) jaar. De hoogte van de tijdelijke oudedagslijfrente is gebonden aan een maximumbedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Maximale uitkeringshoogte tijdelijke oudedagslijfrente 2024.

  Tip: Komt u met uw beschikbare lijfrente boven de maximale uitkeringshoogte uit? Combineer dan bijvoorbeeld een tijdelijke oudedagslijfrente met een levenslange lijfrente. Voor de levenslange lijfrente geldt de maximale uitkeringshoogte niet.
  Tip: Bedraagt uw lijfrentekapitaal niet meer dan € 5.364,- ? Dan kan u mogelijk met succes gebruik maken van de Regeling kleine lijfrentes Belastingdienst

  Levenslange lijfrente

  Een levenslange lijfrente is een lijfrente met een lange looptijd. Belangrijk verschil hierbij is bij welk soort aanbieder u de levenslange lijfrente aankoopt.

  • Koopt u de levenslange lijfrente aan bij een verzekeraar dan stoppen de uitkeringen op het moment waarop alle verzekerden, zoals vermeldt in de polis, zijn overleden. Is de lijfrentepolis gesloten op één leven en komt de verzekerde gedurende de uitkerende periode te overlijden, dan stoppen de uitkeringen en komt het resterende saldo in de polis ten goede aan de verzekeraar. Men noemt dit in vakjargon sterftewinst ten behoeve van de verzekeraar.
  • Koopt u de levenslange lijfrente aan bij een bancaire aanbieder dan bedraagt de looptijd minimaal 20 jaar. Voor een levenslange lijfrente geldt geen maximumuitkering per jaar. Als u onverhoopt tijdens de uitkeringsduur komt te overlijden valt het saldo van de geblokkeerde banksparenrekening in de nalatenschap.

   

  Nabestaandenlijfrente

   

  De uitkering uit deze lijfrente gaat in na het overlijden van de belastingplichtige of het overlijden van diens partner. De uitkering dient direct in te gaan. De looptijd van de uitkering is afhankelijk van het leven van degene die de uitkering gaat ontvangen. Voor een nabestaandenlijfrente geldt geen maximumuitkering per jaar.


  Lijfrente en buitenland

  Bent u in het buitenland woonachtig en in het bezit van een oud regime lijfrente, gouden handdruk, pensioen of lijfrente nieuw regime? Wilt u de lijfrente uitkering direct laten ingaan of nog even uitstellen? Het zal niet meevallen om een aanbieder te vinden waar u uw lijfrente kan aankopen. In het onderstaande overzicht ziet u bij welke verzekeraars en banksparenen u als niet ingezetene van Nederland terecht kan met uw beschikbare lijfrente koopsom.

  Belasting en lijfrente

  Als u lijfrente uitkeringen ontvangt van een verzekeraar of een bank worden deze belast. U moet over de uitkeringen inkomstenbelasting betalen. De betreffende verzekeraar of bank is inhoudingsplichtig en zal het bruto netto traject uitvoeren. Het percentage dat door de aanbieder wordt aangehouden voor iemand die de AOW leeftijd heeft bereikt bedraagt gemiddeld 20%. We noemen dit een voorheffing. Immers, de aanbieder is niet op de hoogte van uw verzameld inkomen en weet daarom niet welk exact percentage IB moet worden aangehouden. De ingehouden loonbelasting verrekent u in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Hier vindt dan ook een eventuele correctie plaats. Bij het inhouden van de loonheffing op de bruto lijfrente uitkering wordt desgewenst rekening gehouden met de loonheffingskorting. In het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt betaalt u een aangepast tarief.

  Zie voor een actueel overzicht van de belastingtarieven de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2023

  Belangrijk hierbij is dat de lijfrentepremies die u destijds hebt betaald ook volledig afgetrokken heeft. Is dat niet het geval neem dan contact op met uw verzekeraar of banksparen. De aanbieder zal dan van u een saldoverklaring opvragen en vervolgens de saldomethode hanteren. Dat betekent in praktijk dat u pas belasting gaat betalen over de uitkeringen als deze in totaal hoger zijn dan het bedrag van de premies of stortingen die u niet hebt afgetrokken. Er geldt een maximum bedrag voor niet afgetrokken premies of stortingen. U kunt de saldoverklaring opvragen bij de belastingdienst. U ontvangt de verklaring gemiddeld binnen 8 weken.

  Gegarandeerde lijfrente of beleggingslijfrente?

  Wat niet veel mensen weten is dat het ook mogelijk is om uw lijfrente aan te kopen op basis van beleggingen. Beleggen met uw lijfrente biedt een alternatief voor de huidige lage rente die aanbieders op dit moment aanbieden. Bij een gegarandeerde lijfrente weet u bij voorbaat waar u aan toe bent; de hoogte van de uitkeringen zullen gedurende de gehele looptijd niet veranderen. Bij een beleggingslijfrente is de hoogte van de uitkering afhankelijk van het behaalde beleggingsresultaat. Een beleggingslijfrente kunt u aankopen bij een verzekeraar of via banksparen.

  Lijfrente: banksparen of verzekeren?

  Sinds het in werking treden van de Wet Banksparen kunt u met uw lijfrente vanaf 1 januari 2008 terecht bij de verzekeraar én via banksparen. Alleen de aanbieders die in het bezit zijn van de juiste vergunning mogen u deze lijfrente oplossingen aanbieden.

  Bij de keuze van de soort aanbieder spelen de onderstaande zaken een belangrijke rol:

  • Wie biedt u de hoogste rente?
  • Wat gebeurt er met uw geld als de aanbieder failliet gaat?
  • Wat gebeurt er met uw geld als u komt te overlijden?

  Schematisch overzicht van verzekering versus banksparen:

  Onderwerp Verzekeringen Banksparen
  Looptijd van het product Tijdelijk en levenslange duur is mogelijk; Alleen tijdelijk. Levenslang is gelijk aan 20 jaar of langer.
  Minimale uitkeringsduur Afhankelijk van de leeftijd / minimaal 1 jaar Minimale uitkeringsduur bedraagt 5 jaar
  Bij faillissement aanbieder In principe geld kwijt Valt buiten het faillissement
  Blijven verschillende fiscaal regimes behouden? Bijvoorbeeld oud regime lijfrente Ja Neen, alles wordt nieuw regime
  Wat gebeurt er met mijn geld bij overlijden? Naar de begunstigde op de polis, anders sterftewinst maatschappij. Oplossing is om te kiezen voor een aanvullende contraverzekering Uitkeringen gaan gewoon door en komen toe aan de erfgenamen.

  Lijfrente en overlijden

  Als u uw beschikbare lijfrente gaat onderbrengen bij een aanbieder is het belangrijk om te weten wat er met uw lijfrentekapitaal gebeurt in het geval dat u komt te overlijden. Belangrijk hierbij is of uw lijfrentekapitaal bij een verzekeraar of via banksparen is ondergebracht.

  • Verzekeraar: als uw lijfrente is ondergebracht bij een verzekeraar heeft u een lijfrenteverzekering. Het is mogelijk om een lijfrenteverzekering op één dan wel op twee levens af te sluiten. Als u de lijfrenteverzekering op één leven heeft afgesloten en komt tijdens de looptijd van de lijfrentepolis te overlijden, dan stopt de verzekering en vervalt het restant saldo aan de verzekeraar. U kunt dit voorkomen door de lijfrenteverzekering op 2 levens te sluiten; uw partner is dan verzekerd van aanvullende inkomsten.
  • Banksparen: als uw lijfrentekapitaal is ondergebracht via banksparen, dan staat uw lijfrentekapitaal op een geblokkeerde bankspaarrekening. Als u tijdens de afgesproken looptijd van de lijfrente onverhoopt komt te overlijden valt het restant saldo van de geblokkeerde banksparenrekening in de nalatenschap. U bent uw geld in dat geval dus niet kwijt.
  Tip: Wilt u het risico dat bij tussentijds overlijden het saldo van uw lijfrenteverzekering aan de verzekeraar vervalt afdekken? Sluit dan de lijfrenteverzekering op twee levens of sluit een contraverzekering af.

  Lijfrente en faillissement aanbieder

  Stel: u heeft uw lijfrentekapitaal ondergebracht bij een aanbieder en deze aanbieder gaat failliet. Wat gebeurt er dan met uw lijfrentekapitaal? Ook hier is weer belangrijk of uw lijfrentekapitaal bij een verzekeraar of via banksparen is ondergebracht.

  • Verzekeraar: als u uw lijfrentekapitaal heeft ondergebracht bij een verzekeraar en deze gaat failliet bent u in principe uw geld kwijt. Er bestaat bij verzekeraars geen depositogarantiestelsel. Indien een verzekeraar failliet dreigt te gaan zal De Nederlandsche Banksparen direct ingrijpen. In het uiterste geval bestaat er de mogelijkheid dat De Nederlandsche Bank de bestaande portefeuille binnen een netwerk van verzekeraars zal verdelen. Een andere mogelijkheid is dat De Nederlandse Staat de verzekeraar overneemt en de nieuwe eigenaar wordt.
  • Banksparen: Als u uw lijfrentekapitaal heeft ondergebracht bij een bancaire aanbieder valt uw banktegoed onder de bescherming van het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per rekeninghouder per bank als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

  Voorwaarden:

  1. u bent een rekeninghouder die aanspraak kan maken op een vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel;
  2. uw bank neemt deel aan het depositogarantiestelsel;
  3. het product valt onder het depositogarantiestelsel.
  Let op: het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag per rekeninghouder per bank. Controleer goed of u al een lopende rekening bij de betreffende bank heeft of dat de betreffende bank gebruik maakt van een bankvergunning van een andere bank waar u ook een bankrekening heeft.
  Tip: bedraagt uw lijfrentekapitaal meer dan € 100.000,-? Denk dan eens aan de mogelijkheid om uw lijfrentekapitaal te spreiden over meerdere banken.

  Vragen? Onze servicedesk staat u graag te woord. Tel 085 888 4070

  Vragen?

  Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.