Solvabiliteit van de verzekeraars

Naam Score
Aegon 152%
Allianz 214%
ASR 199%
De Goudse 196%
Scildon 178%
Nationale-Nederlanden 220%
Onderlinge 's Gravenhage 188%
Reaal 160%
Centraal Beheer Leven 208%
Zwitserleven 163%

Bron: Solvency II Ratio / Peildatum: 2020

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit heeft te maken met het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn: hoe groter de solvabiliteit, hoe groter in het algemeen het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terug betalen. Vanaf 1 januari 2016 moeten de verzekeraars voldoen aan de nieuwste afspraken van de Solvabiliteit II-richtlijn.