Gouden handdruk

Oplossingen voor Gouden handdruk

Wat u met uw gouden handdruk kunt, hangt af van een aantal zaken. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • In de eerste plaats is het belangrijk te weten of het gaat om een bestaande gouden handdruk die bijvoorbeeld is ondergebracht in een gouden handdrukverzekering of het een “nieuwe” gouden handdruk betreft.
 • Wat wilt u met de koopsom gaan doen? Uitkeren of uitstellen.
 • In welke vorm/product wilt u dit gaan doen?
 • Bancair of verzekeren?

Sinds 1 januari 2008 is het voor beleggingsinstellingen ook mogelijk om fiscaal gefaciliteerde producten aan te bieden.

Met ingang van 2014 is het niet meer mogelijk om een nieuwe ontslagvergoeding bij een verzekeraar of een bank onder te brengen. Als u in 2014 of daarna een ontslagvergoeding krijgt moet u in één keer inkomstenbelasting in box 1 betalen over dit bedrag.
Als u op 31 december 2013 al een stamrechtpolis- of rekening heeft verandert er voor u weinig. Voor u blijven de oude regels van toepassing. Dit betekent dat u uiterlijk in het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt de uitkeringen moet gaan aankopen.

Met een gouden handdruk polis hebt u 3 mogelijkheden om uw vrijkomende kapitaal te besteden. Daarbij kunt u kiezen voor een van deze opties, maar kunt u ze ook combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld nu al een deel van uw lijfrentekapitaal tot uitkering laten komen en de rest op een later tijdstip, zodat het resterende bedrag kan aangroeien.

Vraag Mogelijk
Uitkering ineens/afkoop mogelijk? Nee
Mogelijkheid tot schenken? Nee
Kan ik een uitkering ontvangen? Ja
Kan ik de polis uitstellen? Ja
Voortzetten in een bancair product mogelijk? Ja
Voortzetten in een verzekering mogelijk? Ja

Uw mogelijkheden:

 1. Uitkering ineens
 2. Kapitaal overdragen naar bancaire aanbieder
 3. Einddatum verlengen
 4. Aankoop direct ingaande lijfrente
 5. kapitaal overdragen naar stamrecht bv
1. Uitkering ineens

Reden: U wilt direct over een bedrag in contanten beschikken.

Vorm:
U koopt de verzekering af: u gebruikt het opgebouwde kapitaal immers niet als lijfrente.

Fiscaal:
De uitkering wordt in het jaar van afkoop in één keer progressief belast tegen het tarief voorde inkomstenbelasting.

2. Kapitaal overdragen naar bancaire aanbieder
3. Einddatum verlengen

Redenen:

 • U hebt op dit moment nog geen aanvulling op uw inkomen nodig.
 • U wilt een kapitaal ineens, maar wacht totdat u mogelijk in een lagere belastingschijf terechtkomt zodat u een groter bedrag overhoudt.
 • U vindt de huidige rente te laag en wacht op ‘betere tijden’ om uw polis tot uitkering te laten komen.
 • U hebt meerdere polissen en u wilt alle polissen op dezelfde datum tot uitkering laten komen, zodat u tegen die tijd één direct ingaande lijfrente kunt aankopen. Daarmee bespaart u flink op de administratiekosten.

Vorm:U kunt het vrijkomende kapitaal onderbrengen bij een aanbieder waarbij u uit een aantal lijfrenteoplossingen kunt kiezen, dit kan al met een looptijd vanaf 6 maanden.

Fiscaal: U hoeft nu nog niet af te rekenen met de fiscus en u behoudt de fiscale rechten die u nu hebt.

4. Aankoop direct ingaande lijfrente

Redenen:

 • U wilt vanaf dit moment uw inkomen verhogen of aanvullen.
 • U wilt in de eerste jaren van uw pensioen een aanvullend inkomen.

Vorm:
U stort uw lijfrentekapitaal bij een verzekeraar of bancaire instelling en kiest voor een tijdelijke of levenslange lijfrente, voor één of twee verzekerden, op basis van garantie of beleggingen.
Fiscaal:
U betaalt belasting over de lijfrente-uitkeringen.

5. Kapitaal overdragen naar stamrecht BV

De hoogte van uw uitkering wordt vastgesteld aan de hand van scherpe marktrentes op het moment dat u de verzekering afsluit. Is de rente relatief laag dan kan het verstandig zijn, voor zover de fiscale regels dit toestaan, de uitkering uit te stellen in de verwachting dat de rente later hoger is. Informeer bij de servicedesk van 123lijfrente.nl naar de slimste strategie! Tel: 085 888 4070.

Tijdelijke of levenslange uitkering

Als u kiest voor een direct ingaande lijfrente, en u dus een periodieke uitkering aankoopt, hebt u optimale vrijheid om te bepalen wanneer en over welke periode u een uitkering wenst te ontvangen. U kunt de uitkering, of een deel ervan, vóór uw pensioendatum aankopen, maar ook daarna. Als u op 31 december 2013 al een stamrechtpolis- of rekening heeft betekent dit dat u uiterlijk in het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt de uitkeringen moet gaan aankopen. Met een tijdelijke lijfrente bepaalt u zelf het aantal jaren dat u een periodieke uitkering ontvangt. Als u tot uw overlijden een aanvulling op uw inkomen wenst, kiest u voor een levenslange lijfrente.

Wat is nog meer bepalend voor uw keuze?

De hoogte van uw lijfrente-uitkering.
Het bedrag van uw lijfrente-uitkering hangt af van een aantal factoren:

 • De duur van de uitkering: tijdelijk of levenslang.
  - Hoe korter de gekozen periode, hoe groter de uitkeringen.
 • De leeftijd en het geslacht (sterftekans) van de verzekerde.
  - Hoe hoger de sterftekans, hoe groter de uitkeringen.
 • De rentestand op het moment van aankoop.
  - Hoe hoger de rentestand, hoe groter de uitkeringen.
 • De vraag of de lijfrente op één of twee levens wordt afgesloten.
  - Een lijfrente op één leven geeft een grotere uitkering dan een lijfrente op twee levens.
 • Een gelijkblijvende uitkering, dan wel jaarlijks stijgend met een bepaald percentage.
  - Een jaarlijks stijgende lijfrente begint op een lager uitkeringsniveau dan de gelijkblijvende lijfrente.

Lijfrente op één of twee levens?

Een lijfrente is verbonden aan het leven van de verzekerde. Zodra de verzekerde komt te overlijden stopt de uitkering. Veel partners sluiten daarom een lijfrente op beide levens zodat de achterblijvende partner de huidige levensstijl kan handhaven. De uitkering eindigt dan met het overlijden van de langstlevende partner. Bij een lijfrente op basis van twee levens hebt u meerdere mogelijkheden voor de hoogte van de uitkering voor de langstlevende partner.

Contraverzekering

Wilt u dat na het overlijden van de verzekerde(n) het resterende kapitaal beschikbaar blijft voor nabestaanden, dan kunt u kiezen voor een aanvullende contraverzekering op uw lijfrenteverzekering. Uw nabestaanden ontvangen dan bij uw overlijden een bedrag ineens. Hebt u een direct ingaande lijfrente op twee levens afgesloten, dan ontvangen uw nabestaanden het restkapitaal pas na het overlijden van de langstlevende partner.

Bancair of verzekeren?

Sinds 1 januari 2008 is het voor beleggingsinstellingen ook mogelijk om fiscaal gefaciliteerde producten aan te bieden. Dit betekent voor u een ruimere keuze aan mogelijkheden. Hoe er echter rekening mee dat er met betrekking tot de mogelijkheden verschillen bestaan tussen de verzekeringsvariant en de bancaire oplossing.

Hieronder heeft 123lijfrente.nl voor u de belangrijkste verschillen en overeenkomsten inzichtelijk gemaakt:

Onderwerp Verzekeringen Bancaire oplossingen
Looptijd van het product Tijdelijk en levenslange duur is mogelijk; Alleen tijdelijk 
Minimale uitkeringsduur Afhankelijk van de leeftijd / minimaal 1 jaar Minimale uitkeringsduur bedraagt 1 jaar
Bij faillissement aanbieder In principe geld kwijt Depositogarantiestelsel is van toepassing
Blijven verschillende fiscaal regimes behouden? ja Neen
Wat gebeurt er met mijn geld bij overlijden? Naar de begunstigde op de polis, anders sterftewinst maatschappij. Oplossing is door te kiezen voor een contraverzekering De resterende waarde komt toe aan erfgenamen. Let op: als de begunstigde komt te overlijden tijdens de uitkerende periode, dan gaan de uitkeringen over op de partner of kinderen jonger dan 30 jaar. Ontbreken deze, dan wordt het aanwezige saldo onder inhouding van loonheffingen als uitkering ineens in de nalatenschap uitgekeerd. Daarnaast is in deze situatie over de uitkering erfbelasting verschuldigd.

Als de begunstigde tijdens de opbouwfase overlijdt, valt het saldo van de geblokkeerde bankrekening in de nalatenschap. In het geval de partner of kinderen jonger zijn dan 30 jaar dan moeten zij met de waarde direct een periodieke uitkering gaan aankopen. In alle andere gevallen is dezelfde regeling van toepassing als bij overlijden tijdens de uitkerende fase.