Wie brengt welke kosten wanneer in rekening?

Onze servicedesk ontvangt regelmatig vragen met betrekking tot kosten. In het onderstaande overzicht worden de van toepassing zijnde kostensoorten getoond. De kostensoorten zijn onderverdeeld in productkosten en afsluitkosten.

WELKE WIE HOE WANNEER VERWERKT
Wat voor soort kosten worden er in rekening gebracht? Wie brengt deze kosten bij u in rekening? Hoe worden deze kosten bij u in rekening gebracht? Wanneer worden deze kosten door u betaald? Zijn deze kosten al verwerkt in de getoonde bruto uitkomst?

PRODUCTKOSTEN VERZEKERAAR OF BANK

Eerste kosten verzekering Verzekeraar De kosten worden ingehouden op de beschikbare koopsom. De kosten worden direct bij aanvang van de polis ingehouden op de beschikbare koopsom. Ja
Doorlopende kosten verzekering Verzekeraar De kosten worden ingehouden op de beschikbare poliswaarde of direct ingehouden op de beschikbare koopsom. De kosten worden ingehouden op de beschikbare poliswaarde of direct ingehouden op de beschikbare koopsom. Ja
Eerste kosten bank Bank De kosten zijn al verwerkt in de hoogte van de aangeboden rente. De kosten zijn al verwerkt in de hoogte van de aangeboden rente. Ja
Uitkeringskosten Bank Indien van toepassing worden de kosten ingehouden op iedere netto uitkering. Indien van toepassing worden de kosten ingehouden op iedere netto uitkering. Neen

AFSLUITKOSTEN 123LIJFRENTE.NL

Afsluitkosten 123lijfrente.nl 123lijfrente.nl U ontvangt per mail een factuur Eenmalig na ontvangst door 123lijfrente.nl van het door u online ingevulde en verzonden aanvraagformulier. Neen