Lijfrente uitkeren beleggen

De servicedesk van 123ijfrente.nl wordt in toenemende mate benaderd door consumenten die vragen of er een alternatief bestaat voor de inmiddels historisch lage rente. Dit alternatief bestaat. In de vorm van beleggen. Zowel voor de uitkerende fase als voor de uitstelfase. Omdat het vergelijken van dit soort producten in de vorm van cijfermatige uitkomsten ingewikkeld is, tonen we dat (nog) niet. Wél voorzien we u van een overzicht van de aanbieders én de productkenmerken. Indien u meer aanvullende informatie wilt of direct in contact wil treden met één van de aanbieders klikt u op “meer informatie”
  Synvest Post Vermogensbeheer JOUW Pensioen
  Synvest Post Vermogensbeheer JOUW pensioen
    Meer informatie   Meer informatie   Meer informatie
Productnaam SynVest Lijfrente Uitkeren Overbruggings en Direct Uitkerende Lijfrente JOUW Lijfrente Uitkeren 
Bancair of verzekering? Bancair product Bancair en verzekeringsproduct Bancair product 
Wat gebeurt er met mijn geld als de aanbieder failliet gaat?   Apart bewaar bedrijf   Apart bewaar bedrijf   Apart bewaar bedrijf
Zijn de uitkeringen gegarandeerd?


Wat gebeurt er als ik kom te overlijden? 100% van de belegde waarde komt ten goede aan de rechthebbende(n) 100% van de reservewaarde komt ten goede aan de begunstigde(n) 100% van de belegde waarde komt ten goede aan de rechthebbende(n)
Mogelijke fiscaliteiten      
Gouden handdruk


Oud regime lijfrente


  Kan het oud regime behouden blijven?


Nieuw regime lijfrente


Alimentatie


Overige kenmerken      
Minimale koopsom? € 20.000,- € 25.000,- n.v.t.
Bijstortingen mogelijk?


Flexibele einddatum?


Tussentijdse wijziging belegging mogelijk?


Wat is de maximale aanvangsleeftijd? n.v.t. 70 jaar 70 jaar
Hoe is het product af te sluiten? Rechtstreeks bij de aanbieder én via een financieel adviseur. Alleen via de adviseur Rechtstreeks bij de aanbieder 
Is het product op basis van execution only af te sluiten?


Overzicht beleggingscategorieën      
Obligatiefondsen


Mixfondsen


Lifecyclefondsen


Depositofondsen


Vastgoedfondsen


Garantiefonds


Clickfondsen


Indexfondsen


Aandelenfondsen


Anders, namelijk: n.v.t. n.v.t. n.v.t.
    Meer informatie   Meer informatie   Meer informatie