Lijfrente uitkeren beleggen

De servicedesk van 123ijfrente.nl wordt in toenemende mate benaderd door consumenten die vragen of er een alternatief bestaat voor de inmiddels historisch lage rente. Dit alternatief bestaat. In de vorm van beleggen. Zowel voor de uitkerende fase als voor de uitstelfase.

Omdat het vergelijken van dit soort producten in de vorm van cijfermatige uitkomsten ingewikkeld is, tonen we deze niet. Wél voorzien we u van een overzicht van de aanbieders én de productkenmerken. Indien u meer aanvullende informatie wilt of direct in contact wil treden met één van de aanbieders klikt u op “meer informatie”.

TIP: als u contact opneemt met één van de onderstaande aanbieders, geeft u dan aan dat u via 123lijfrente.nl bij hen bent gekomen. Men weet dan dat u zich al heeft verdiept in de materie.
  Synvest Post Vermogensbeheer
  Synvest Post Vermogensbeheer
    Meer informatie   Meer informatie
Productnaam SynVest Lijfrente Uitkeren Overbruggings en Direct Uitkerende Lijfrente
Bancair of verzekering? Bancair product Bancair en verzekeringsproduct
Wat gebeurt er met mijn geld als de aanbieder failliet gaat?   Apart bewaar bedrijf   Apart bewaar bedrijf
Zijn de uitkeringen gegarandeerd?

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden? 100% van de belegde waarde komt ten goede aan de rechthebbende(n) 100% van de reservewaarde komt ten goede aan de begunstigde(n)
Mogelijke fiscaliteiten    
Gouden handdruk

Oud regime lijfrente

  Kan het oud regime behouden blijven?

Nieuw regime lijfrente

Alimentatie

Overige kenmerken    
Minimale koopsom? € 20.000,- € 25.000,-
Bijstortingen mogelijk?

Flexibele einddatum?

Tussentijdse wijziging belegging mogelijk?

Wat is de maximale aanvangsleeftijd? n.v.t. 70 jaar
Hoe is het product af te sluiten? Rechtstreeks bij de aanbieder én via een financieel adviseur. Rechtstreeks bij de aanbieder én via een financieel adviseur.
Is het product op basis van execution only af te sluiten?

Overzicht beleggingscategorieën    
Obligatiefondsen

Mixfondsen

Lifecyclefondsen

Depositofondsen

Vastgoedfondsen

Garantiefonds

Clickfondsen

Indexfondsen

Aandelenfondsen

Anders, namelijk: n.v.t. Duurzaam / Maatwerk mogelijk
    Meer informatie   Meer informatie