Jaarlijks lijfrente onderzoek van 123lijfrente.nl

123lijfrente.nl Lijfrente Thermometer 2015: Banksparen levert de hoogste opbrengst.

 

Jaarlijks onderzoekt 123lijfrente.nl op basis van een aantal scenario’s de aanbieders van uitkerende lijfrente producten. De tarieven van de banken én verzekeraars worden tijdens dit lijfrente onderzoek met elkaar vergeleken.

 

Het onderzoek wijst uit dat de tarieven van de banken én de verzekeraars in 2015 ten opzichte van 2014 verder omlaag zijn gegaan. De hoogte van een 10 jarige bancaire uitkering is ten opzichte van 2014 gemiddeld met 3,12%  gedaald. Banksparen biedt de consument een hogere lijfrente uitkering ten opzichte van de verzekeraars.

 

Hoe wordt er onderzocht?

Uitgangspunt in het onderzoek is de top 5 van de meest gebruikte vergelijkingsscenario’s door de consument op de site van 123lijfrente.nl. Hierbij worden de tarieven voor direct ingaande lijfrentes van de banken én de verzekeraars met elkaar vergeleken. In totaal 20 aanbieders.

 

Welke aanbieders bieden de hoogste uitkering?

Uit het onderzoek blijkt dat net als in 2014 Centraal Beheer de hoogste uitkering biedt. De gehele top 5 van de hoogste aanbieders bestaat uit bancaire aanbieders. De verzekeraars vinden we terug in de achterhoede. Opvallend hierbij is wel dat de procentuele daling van de uitkeringshoogte in 2015 ten opzichte van 2014 bij de verzekeraars lager is dan bij de bancaire aanbieders.

 

Aanvullend: op de site van 123lijfrente.nl wordt aandacht gegeven aan de mogelijkheid om met het beschikbare lijfrentekapitaal in de uitkerende fase te gaan beleggen. Dit als mogelijk alternatief voor de huidige lage rente. Opvallend is de groei van het aantal bezoekers van de informatiepagina over beleggen ; in 2015 is de pagina 27% meer bezocht ten opzichte van 2014.

 

Kosten

De kosten die bij de consument in rekening worden zijn afhankelijk van de dienst die wordt afgenomen. Het afsluiten van een product op basis van execution only is goedkoper dan het afsluiten op adviesbasis. De verschillen in de kosten die door adviseurs en aanbieders in rekening worden gebracht zijn groot. Adviseurs brengen eenmalige bemiddelingskosten bij de klant in rekening. De hoogte van deze kosten variëren van € 79,- tot € 1.300,-. Het is voor de consument ook mogelijk om bij een aantal aanbieders rechtstreeks af te sluiten. Ook hier zijn de verschillen in kosten die de aanbieder in rekening brengt groot. De bedragen variëren van € 48,- tot € 995,-. De klant moet er hierbij wel rekening mee houden dat de aanbieder van de klant eist dat hij een kennis- en ervaringstoets online moet invullen. Behalve het feit dat dit een uitgebreid verhaal is, is het bij een aantal aanbieders zo bepaald dat als de toets niet succesvol wordt afgerond de klant het product alleen via een adviesvariant (lees: hogere kosten) kan afsluiten. Vergelijken kan voordeel opleveren; het afsluiten via een vergelijkingssite kan goedkoper zijn dan het afsluiten bij een aanbieder rechtstreeks.

 

Opm: met ingang van 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod voor leven producten. Dit houdt in dat de consument de van toepassing zijnde advies- en bemiddelingskosten die de adviseur of de aanbieder in rekening brengt vanaf deze datum zelf moet betalen. Vóór 1 januari 2013 werden deze kosten in de meeste gevallen verrekend met de provisie die de aanbieder uitkeerde aan de adviseur.

 

Waarom kiest de consument voor banksparen?

 

1.       Banksparen biedt de hoogste uitkering.

2.       Het saldo op de geblokkeerde bankrekening valt tot € 100.000,- onder het Depositogarantiestelsel.

3.       Bij overlijden valt het saldo van de geblokkeerde bankrekening in de nalatenschap. Bij verzekeraars moet hier vaak een aparte overlijdensrisicoverzekering voor worden afgesloten.

4.       Lagere afsluitkosten ten opzichte van de verzekeraars.

 

Waarom kiest de consument voor verzekeren?

 

1.       Indien de klant jonger is dan 65 jaar en een tijdelijke lijfrente uitkering wil aankopen kan men alleen bij de verzekeraar terecht. Deze lijfrente noemen we een overbruggingslijfrente.

2.       Indien de klant in het bezit is van een oud regime lijfrente en dit fiscaal regime wil behouden moet de consument bij de verzekeraar blijven. Omzetting naar banksparen leidt direct tot verlies van het oude regime.

3.       Het afdekken van het langlevenrisico. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij iemand die denkt dat hij/zij heel oud wordt en het belangrijk vindt dat de achterblijvende partner financieel verzorgd achter blijft. Banksparen biedt hiervoor ook een goed alternatief met een uitkeringsperiode van 30 jaar waarbij in het geval van vooroverlijden de uitkering in de nalatenschap valt en niet verloren gaat. De uitkeringshoogte van een 30 jarige uitkering is bij banksparen gemiddeld 14% hoger ten opzichte van de verzekeraar.

 

Overzicht van de belangrijkste conclusies:

 

-          Banksparen levert in de meeste gevallen meer op. De verschillen tussen de banken zijn klein.

-          Bij korte looptijden levert de uitkering via een verzekeraar minder op dan de ingelegde koopsom.

-          De keuze voor een uitkeringstermijn vooraf is bij de meeste banken niet mogelijk. Deze optie kan bij een halfjaarlijkse of jaarlijkse uitkering interessant zijn.

-          De verschillen in de bemiddelingskosten die bij de klant in rekening worden gebracht zijn groot. Het loont de moeite om niet alleen op zoek te gaan naar de hoogste uitkering, maar ook de bemiddelingskosten te vergelijken.


Bent u op zoek naar de hoogste aanbieder voor uw vrijvallende lijfrente of pensioen? U kunt op 123lijfrente.nl de aanbieders direct met elkaar vergelijken 

 

Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (0)Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....