Haal zoveel mogelijk uit uw lijfrente!

Haal zoveel mogelijk uit uw lijfrente!

U heeft de afgelopen jaren premie(s) betaald voor een aanvulling op bijvoorbeeld uw AOW- en/of uw pensioenuitkering. Deze premies heeft u destijds in mindering gebracht op uw persoonlijk inkomen en dat leverde u een fiscaal voordeel op. We noemen dit een lijfrente. De waarde van de lijfrente valt in box 1.

Inmiddels is de einddatum van de opbouwperiode bereikt en moet u binnen de wettelijke bedenktermijn een nieuwe bestemming bepalen voor uw beschikbare lijfrente kapitaal.

Hoe nu verder?

Als u zelf al heeft bepaald wat u met de opgebouwde waarde wilt gaan doen kunt u snel en gemakkelijk zelfstandig een berekening maken. Vraag vervolgens via de button “gratis offerte” een offerte op van de aanbieder waar uw voorkeur naar uit gaat. Deze ontvangt u per e-mail binnen één minuut in uw in- of spambox.

Vind u het moeilijk om de juiste keuze te maken met betrekking tot de nieuwe bestemming van uw lijfrente? Neemt u dan gerust contact op met onze servicedesk. We staan u graag te woord. Indien gewenst kunt u ook een persoonlijke afspraak inplannen inplannen. 

Overzicht van de belangrijkste mogelijkheden:

Stel: uw opgebouwde nieuw regime lijfrente kapitaal bedraagt € 85.000,-. U bent 65 jaar en u wilt direct ingaande lijfrente uitkering aankopen. U kunt dan kiezen uit de volgende opties:

 

De aankoop van een overbruggingslijfrente

Een overbruggingslijfrente is een periodieke uitkering die de periode overbrugt tot het jaar waarin u de 65-jarige leeftijd bereikt. Dat mag ook de AOW-gerechtigde leeftijd zijn of het jaar waarin u een uitkering vanuit uw bedrijfspensioenregeling gaat ontvangen. De ingangsdatum van de overbruggingslijfrente mag u zelf bepalen. De overbruggingslijfrente moet worden aangekocht bij een verzekeraar en de overbruggingslijfrente heeft een maximum uitkeringsbedrag per jaar.

 

De aankoop van een tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke oudedagslijfrente is een lijfrente die ingaat in het kalenderjaar waarin u de 65 jaar wordt of in het kalenderjaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Als u nog premie heeft betaald ná 31-12-2013, dan kunt u met die opgebouwde waarde een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen vanaf het kalenderjaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. De tijdelijke oudedagslijfrente heeft een minimale looptijd van 5 jaar en een maximum uitkeringsbedrag per jaar. U kunt de tijdelijke oudedagslijfrente aankopen bij een verzekeraar of via banksparen.

 

De aankoop van een levenslange lijfrente

Een levenslange lijfrente is een lijfrente met een lange looptijd. Belangrijk verschil hierbij is bij welk soort aanbieder u de levenslange lijfrente aankoopt.

  • Koopt u de levenslange lijfrente aan bij een verzekeraar, dan stoppen de uitkeringen op het moment waarop alle verzekerden, zoals vermeld in de polis, zijn overleden. Is de lijfrentepolis gesloten op één leven en komt de verzekerde gedurende de uitkerende periode te overlijden, dan stoppen de uitkeringen en komt het resterende saldo in de polis ten goede aan de verzekeraar. Men noemt dit in jargon sterftewinst ten behoeve van de verzekeraar.
  • Koopt u de levenslange lijfrente aan bij een bank dan bedraagt de looptijd minimaal 20 jaar, gerekend vanaf het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Het aantal jaren vóór uw AOW-jaar moet u hier nog bij optellen. Voor een levenslange lijfrente geldt geen maximumuitkering per jaar. Als u onverhoopt tijdens de uitkeringsduur komt te overlijden valt het saldo van de geblokkeerde banksparen rekening in de nalatenschap.

 

Tip: wilt u een hoog-laag constructie met uw lijfrente kapitaal maken? Dat kan! U combineert dan bijvoorbeeld twee tijdelijke oudedagslijfrentes met ieder een andere looptijd. Denk hierbij aan een combinatie van een tijdelijke oudedagslijfrente van 5 jaar en één van 10 jaar. Gedurende de eerste 5 jaar ontvangt u dan een hogere uitkering. Let er dan wel op dat u niet boven het toegestane jaarmaximum van een tijdelijke oudedagslijfrente uitkomt.

 

Bruto-netto traject van uw lijfrente uitkering

De aanbieder waar u de uitkering aankoopt is inhoudingsplichtig en zal de fiscale inhoudingen verzorgen. We noemen dit een voorheffing. Bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting zal een eventuele correctie worden doorgevoerd. De lijfrente uitkering die u vervolgens ontvangt op uw banksparen rekening is netto. Met betrekking tot de uitkeringstermijn kunt u kiezen uit: maand, kwartaal of per (half) jaar. De hoogte van de tijdelijke oudedagslijfrente is gebonden aan een maximumbedrag.

Lijfrente en overlijden

Als u uw beschikbare lijfrente gaat onderbrengen bij een aanbieder is het belangrijk om te weten wat er met uw lijfrentekapitaal gebeurt in het geval dat u komt te overlijden. Belangrijk hierbij is of uw lijfrentekapitaal bij een verzekeraar of via banksparen is ondergebracht.

  • Verzekeraar: als uw lijfrente is ondergebracht bij een verzekeraar heeft u een lijfrenteverzekering. Het is mogelijk om een lijfrenteverzekering op één dan wel op twee levens af te sluiten. Als u de lijfrenteverzekering op één leven heeft afgesloten en komt tijdens de looptijd van de lijfrentepolis te overlijden, dan stopt de verzekering en vervalt het restant saldo aan de verzekeraar. U kunt dit voorkomen door de lijfrenteverzekering op 2 levens te sluiten; uw partner is dan verzekerd van aanvullende inkomsten.
  • Banksparen: als uw lijfrentekapitaal is ondergebracht via banksparen, dan staat uw lijfrentekapitaal op een geblokkeerde bankspaarrekening. Als u tijdens de afgesproken looptijd van de lijfrente onverhoopt komt te overlijden valt het restant saldo van de geblokkeerde bankspaarrekening in de nalatenschap. U bent uw geld in dat geval dus niet kwijt.

 

Uw lijfrente en een eventueel faillissement van de aanbieder

Stel: u heeft uw lijfrentekapitaal ondergebracht bij een aanbieder en deze aanbieder gaat failliet. Wat gebeurt er dan met uw lijfrentekapitaal? Ook hier is weer belangrijk of uw lijfrentekapitaal bij een verzekeraar of via banksparen is ondergebracht.

  • Verzekeraar: als u uw lijfrentekapitaal heeft ondergebracht bij een verzekeraar en deze gaat failliet bent u in principe uw geld kwijt. Er bestaat bij verzekeraars geen depositogarantiestelsel. Indien een verzekeraar failliet dreigt te gaan zal De Nederlandsche Banksparen direct ingrijpen. In het uiterste geval bestaat er de mogelijkheid dat De Nederlandsche Bank de bestaande portefeuille binnen een netwerk van verzekeraars zal verdelen. Een andere mogelijkheid is dat De Nederlandse Staat de verzekeraar overneemt en de nieuwe eigenaar wordt.
  • Banksparen: Als u uw lijfrentekapitaal heeft ondergebracht bij een bancaire aanbieder valt uw banktegoed onder de bescherming van het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per rekeninghouder per bank als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

 

Tip: Bedraagt uw lijfrentekapitaal meer dan € 100.000,0? Denk dan eens aan de mogelijkheid om uw lijfrentekapitaal te spreiden over meerdere banken. Zo maakt u optimaal gebruik van de borging vanuit het depositogarantiestelsel.

Vind u het moeilijk om de juiste keuze te maken met betrekking tot de nieuwe bestemming van uw lijfrente? Neemt u dan gerust contact op met onze servicedesk. We staan u graag te woord. Indien gewenst kunt u ook een persoonlijke afspraak inplannen inplannen. 

 

Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (0)Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....