Combinatie van overbruggingslijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente mogelijk?

Bent u jonger dan 65 jaar en heeft u lijfrentekapitaal opgebouwd waarbij u zowel premies vóór als na 1 januari 2006 heeft betaald? En wilt u met het totale opgebouwde lijfrentekapitaal nu een uitkering gaan aankopen?

Hieronder eerst een overzicht van de soort lijfrentes die dan van toepassing zijn en de betreffende fiscale regels.


1. Wat is een overbruggingslijfrente?

Als u een lijfrentepolis hebt die vóór 1 januari 2006 is gesloten, kunt u met de tot 1 januari 2006 opgebouwde waarde een overbruggingslijfrente aankopen. De einddatum van deze lijfrente is uiterlijk het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt, u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of uw pensioenregeling tot uitkering komt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar. Let op: heeft u ná 31 december 2005 nog premie betaalt, dan mag u deze waarde niet gebruiken voor de overbruggingslijfrente. U bent hierover als het goed is door uw verzekeraar of adviseur geïnformeerd.

Toelichting:

Overbruggingslijfrente kan worden aangekocht met:


  • Polis waarvoor jaarlijks of maandelijks premie werd betaald. Afgesloten ná 16 oktober 1990 tot uiterlijk 31 december 2005.
  • Polis waarvoor een éénmalige koopsom is betaald. Afgesloten  1 januari 1992 tot uiterlijk 31 december 2005.


2. Wat is een tijdelijke oudedagslijfrente?


Met een tijdelijke oudedagslijfrente bepaalt u zelf, met een minimum van 5 jaar, het aantal jaren dat u een periodieke uitkering ontvangt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar. De uitkering mag op z’n vroegst ingaan in het jaar waarin u de leeftijd van 65 jaar bereikt of in het jaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Als u nog premie heeft betaald na 31-12-2013, dan is de minimale ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente uw AOW gerechtigde leeftijd. Als u nog geen uitkering wilt ontvangen, dan mag de uitkering tot uiterlijk 5 jaar worden uitgesteld na het jaar waarin u AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als u kiest voor een levenslange uitkering dan is de ingangsdatum vrij te bepalen (bijvoorbeeld op 63-jarige leeftijd), echter maximaal 5 jaren na het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Voor een levenslange uitkering geldt geen maximumuitkering per jaar.


Toelichting:

Tijdelijke oudedagslijfrente is van toepassing als:


  • Polis waarvoor jaarlijks of maandelijks premie werd betaald. Afgesloten   1 januari 2006.
  • Polis afgesloten vóór 1 januari 2006 waarbij er ná 1 januari 2006 nog premie is betaald; u mag met de opgebouwde waarde ná 1 januari 2006 wel een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen maar geen overbruggingslijfrente.


Overzicht van de mogelijke oplossingen:


1. Knipconstructie: u koopt met het tot 31 december 2005 opgebouwde lijfrentekapitaal een overbruggingslijfrente. Deze overbruggingslijfrente mag niet via banksparen worden aangekocht. U moet u de overbruggingslijfrente aankopen bij een verzekeraar. Met de restant opgebouwde waarde die u heeft opgebouwd vanaf 1 januari 2006  kunt u een uitstelproduct aankopen bij een verzekeraar of banksparen. U kunt de aanbieders op basis van actuele rentes direct vergelijken.


Opm: als u jonger bent dan 65 jaar is het wel mogelijk om via banksparen een uitkering aan te kopen. Eis is dan wel dat de looptijd van de uitkeringen minimaal eindigt op uw 85e leeftijd. Stel dat u nu 63 jaar bent, dan bedraagt de gehele verplichte uitkeringsduur 25 jaar.


2. Combinatie van overbuggingslijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente: u koopt in één keer een (gelijkmatige) uitkering aan bij een verzekeraar. In de polis wordt rekening gehouden met de verschillende fiscale spelregels.


Voordelen:

  1. 1 x  poliskosten
  2. Hogere rente door langere looptijd
  3. Zekerheid over de hoogte van de uitkering over de gehele looptijd

Nadelen:

  1. De uitkering moet gelijkmatig zijn. Hoog laag constructie is administratief niet mogelijk.
  2. Als de rente tijdens de looptijd stijgt profiteert u hier niet van
  3. Uitstellen via banksparen biedt u keuzevrijheid op de einddatum van de uitstelperiode én een hogere rente


Aanvullend: bent u in het bezit van een oud regime lijfrentepolis? U kunt met een oud regime lijfrentepolis ook gaan banksparen. Houdt u er dan wel rekening mee dat dan de nieuw regime spelregels van toepassing zijn.

 

Voor een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden van uw lijfrentekapitaal verwijzen we u graag naar onze informatiepagina alles over uw lijfrente.Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (0)Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....