Stel dat u binnenkort of over een paar jaar met pensioen gaat. Weet u dan uit welke mogelijkheden u kan kiezen?

Welke mogelijkheden heeft u met uw pensioen?

Stel dat u binnenkort of over een paar jaar met pensioen gaat. Weet u dan uit welke mogelijkheden u kan kiezen om uw pensioenuitkering goed aan te laten sluiten op uw wensen? Let op: we bedoelen met pensioen ook echt pensioenkapitaal wat eventueel is opgebouwd bij uw (ex) werkgever en niet eventueel opgebouwde lijfrentes, gouden handdrukken en andere aanvullende inkomensvoorzieningen.

Hieronder de mogelijkheden op een rijtje.

Heeft u bij meerdere werkgevers pensioen opgebouwd?

Als u bij verschillende uitvoerders uw pensioen heeft opgebouwd en u bereikt uw pensioengerechtigde leeftijd kan het interessant zijn om de pensioenkapitalen bij elkaar samen te voegen en bij één aanbieder het levenslange pensioen aankopen. Let op: u kunt alleen pensioenkapitalen samenvoegen waarbij de hoogte van het ouderdomspensioen van te voren niet vast staat. In praktijk betekent dit dat u in de meeste gevallen het opgebouwde pensioen bij een pensioenfonds en een verzekeraar niet kan samenvoegen. Dit is ook het geval als u pensioen heeft opgebouwd bij meerdere pensioenfondsen kan u deze pensioenkapitalen in de meeste gevallen niet samenvoegen.

Pensioen afkopen.

Alleen een pensioenuitvoerder mag uw pensioen afkopen. En alleen indien is voldaan aan minimaal één van de onderstaande uitzonderingen:

a.    Uw ouderdomspensioen bedraagt niet meer dan € 462,88 per jaar (2015).

b.    Als uw deelneming aan de betreffende pensioenregeling vóór 2007 is geëindigd. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen. In dat geval gaat de afkoop niet  door. Tip: Als de pensioenuitvoerder gaat afkopen, vraag aan de uitvoerder of hij het bedrag uitkeert in de maand nadat u de AOW heeft ontvangen.

c.    Als de hoogte van de pensioenuitkeringenmeer dan 100% van het pensioengevend loon gaan bedragen. Het teveel wordt in dat geval afgekocht.

Uitruil van partnerpensioen.

Stel, u vindt dat de hoogte van het ouderdomspensioen niet hoog genoeg is. Dan bestaat er de mogelijkheid om het nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. De keuze van het inruilen van het nabestaandenpensioen kan alleen bij aanvang van de uitkering. Aanvullend moet de partner met de uitruil schriftelijk instemmen.

Let op: als de partner instemt met de uitruil en u komt onverhoopt tijdens de uitkerende periode te overlijden ontvangt de partner vanuit de pensioenpolis geen nabestaandenvoorziening. Immers, deze is ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft u eenmaal gekozen voor een uitruil dan kunt u deze beslissing later niet meer terugdraaien.

 

Hoog/laag pensioenuitkering.

Bij een hoog/laag constructie wordt in de eerste jaren, vaak 5 of 10 jaar, een hoger pensioen uitgekeerd en in de jaren daarna een lager pensioen. Deze keuze wordt vaak gemaakt als de pensioengerechtigde heeft besloten dat hij of zij in de jaren tot bijvoorbeeld 75 jaar een hoger inkomen wenst te ontvangen. Bijvoorbeeld omdat men wil gaan reizen of omdat het pensioen ingaat voor uw AOW leeftijd.

Let op: De hoogte van de lage uitkering mag niet lager zijn dan 75% van de hoge uitkering.

 

Pensioenknip

In het geval van een pensioenknip wordt u de mogelijkheid geboden om uw beschikbare pensioenkapitaal op te splitsen in twee delen:

  1.     Een deel dat gedurende de eerste periode van twee jaar in termijnen aan u wordt uitgekeerd.
  2.     Het pensioenkapitaal dat resteert wordt na twee jaar gebruikt voor de aankoop van een levenslange pensioenuitkering.

De pensioenknip is mogelijk voor iedereen die in het bezit is van een pensioenovereenkomst waarbij de hoogte van het uit te keren pensioen op voorhand nog niet vast staat. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het tot en met juni 2017 mogelijk is om voor de pensioenknip te kiezen.

Ingangsdatum pensioen vervroegen.

U kunt uw pensioen vervroegen als u bijvoorbeeld eerder wilt stoppen met werken. Houdt u er hierbij wel rekening mee dat de hoogte van de uitkeringen zullen dalen. Vanaf 60 jarige leeftijd heeft u de mogelijkheid om naast de pensioenuitkering blijven werken. Het maakt dan niet uit of dit in dienstverband of als zelfstandige gebeurt. Bent u jonger dan 60 jaar en wilt u het pensioen laten ingaan, dan moet u stoppen met werken.

Let op: als u vroeger uw pensioen laat uitkeren heeft dit fiscale gevolgen; u moet dan vóór uw AOW gerechtigde leeftijd AOW premie betalen over uw pensioenuitkering. De AOW premie bedraagt 17,9% tot een inkomen van € 33.589,- (2015).

 

Ingangsdatum pensioen uitstellen.

U kunt uw pensioenuitkering na het bereiken van uw pensioengerechtigde leeftijd alleen uitstellen als u blijft werken.

Let op: zodra de pensioenuitkeringen 100% van het pensioengevend loon bedragen moet het pensioen gaan uitkeren. Ongeacht of u blijft doorwerken. Aanvullend moet het pensioen 5 jaar na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd gaan uitkeren.

 

Gaat u binnenkort met pensioen en mag u met uw opgebouwde pensioenkapitaal shoppen? U bent van harte welkom om op de site van 123lijfrente.nl te vergelijken en op zoek te gaan naar de hoogste pensioenuitkering.

 

 

Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (0)Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....