Pensioenknip is tijdelijk weer mogelijk

Staatssecretaris Klijnsma heeft besloten om de “pensioenknip” weer tijdelijk in te voeren. De Staatssecretaris had eerder besloten om de pensioenknip met ingang van 1 januari 2014 stop te zetten. De belangrijkste reden om de pensioenknip weer nieuw leven in te blazen is gelegen in de huidige lage rente. Klijnsma wil de eindconsument de mogelijkheid bieden om het beschikbare pensioenkapitaal niet op één moment te moeten aankopen. Door het gebruik van de pensioenknip ontstaat er volgens de Staatssecretaris voor de consument een mogelijkheid om beter in te kunnen spelen op de verwachting dat de rente de komende jaren zal gaan stijgen.

 

Wat is een pensioenknip?

In het geval van een pensioenknip wordt u de mogelijkheid geboden om uw beschikbare pensioenkapitaal op te splitsen in twee delen:

 

1.    Een deel dat gedurende de eerste periode van twee jaar in termijnen aan u wordt uitgekeerd

2.    Het pensioenkapitaal dat resteert na twee jaar wordt gebruikt voor de aankoop van een levenslange pensioenuitkering

 

Voorbeeld

Jan Pieterse is 65 jaar en heeft een pensioenkapitaal opgebouwd van € 100.000,-. Jan heeft een partner van 63 jaar. Jan kiest er voor om gebruik te maken van de pensioenknip. De pensioenknip bestaat uit een eerste uitkeringsduur van 2 jaar en na 2 jaar wordt met de beschikbare waarde een levenslange vervolguitkering aangekocht. Bij een huidige rekenrente van circa 0,5% ontvangt Jan gedurende de eerste 2 jaar:

 

Deel 1:

 

Tijdelijke uitkering:                     € 360,-         bruto per maand

Tijdelijk partnerpensioen:             € 252,-         bruto per maand

 

De benodigde koopsom voor de aankoop van de 2-jarige pensioenuitkering

bedraagt:                                  € 9.000,-

 

Het resterende pensioenkapitaal wordt gedurende 2 jaar uitgesteld bij een verzekeraar. Het te behalen gegarandeerde rendement tijdens deze korte uitstelduur bedraagt op dit moment bij verzekeraars 0%.

 

Restant koopsom bedraagt:          € 91.000,-

Waarde na 2 jaar:                      € 91.000,-     (rendement: 0,0%)

 

Deel 2:


In de tussenliggende uitstelperiode kunnen er wijzigingen optreden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de aan te kopen levenslange vervolguitkering. Hieronder 3 mogelijke scenario's:

 

Scenario I. Negatief resultaat wordt behaald indien:

 

1.    De levenslange rente in de tussentijd is gedaald naar 0% (effect: -5%), of;

2.    De sterftetafel van de verzekeraar wordt tussentijds aangepast met een 3 jaar hogere leeftijdsverwachting (effect: -14%)

 

Scenario II. Het break-even resultaat wordt bereikt indien:

 

1.    Het netto beleggingsresultaat minimaal 1% per jaar bedraagt, of;

2.    De levenslange rente minimaal 0,2% stijgt

 

Scenario III. Positief resultaat wordt behaald indien:

 

1.    Het netto behaalde beleggingsresultaat 5% per jaar bedraagt (effect: +8%), of;

2.    De levenslange rente in de tussentijd met 1% is gestegen (effect: +10%)

 

Conclusie

Als Jan gebruik maakt van de pensioenknip is de hoogte van het aan te kopen levenslange pensioen na 2 jaar afhankelijk van een aantal variabelen. Hierdoor is het op voorhand aangeven voor welke optie Jan moet kiezen moeilijk en zal Jan moeten uitgaan van aannames. Vooral de mogelijke tussentijdse aanpassing door de verzekeraars van de sterftetafels krijgt op dit moment veel te weinig aandacht terwijl de gevolgen voor de consument (erg) groot kunnen zijn.

 

Voor wie is een pensioenknip mogelijk?

De pensioenknip is mogelijk voor iedereen die in het bezit is van een pensioenovereenkomst in de zin van de pensioenwet. Bij 123lijfrente.nl bedienen we veelal klanten die in het bezit zijn van een zogenaamde C-polis waarbij de waarde van de polis op einddatum gegarandeerd is of afhankelijk is van beleggingsresultaten.

 

De mogelijkheid om voor de pensioenknip te kiezen is tijdelijk. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat er uiterlijk 1 juli 2016 een definitieve oplossing moet zijn.

 

Zijn er nog andere manieren om de uitkeringshoogte van uw oudedagspensioen te verhogen?

 

-          Hoog/laag constructie

-          Uitruilen van het nabestaandenpensioen

 

Via 123lijfrente.nl kunt u snel en eenvoudig de aanbieders van pensioen producten met elkaar vergelijken. Heeft u vragen over de pensioenknip of wilt u ondersteuning tijdens het vergelijken? We staan u graag te woord. Tijdens kantooruren: 0320-310 110.

Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (0)Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....