Variabele pensioenuitkering ook mogelijk voor reeds ingekocht pensioen

Pensioendeelnemers die tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 een vaste uitkering hebben aangekocht, krijgen alsnog de mogelijkheid om te kiezen voor een variabele uitkering. Staatssecretaris Klijnsma en het Verbond van Verzekeraars hebben dat met elkaar besproken. Dit biedt consumenten die in de periode 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 een pensioen hebben ingekocht en toen geen gebruik hebben kunnen maken van de pensioenknip een nieuwe kans.

 

Pensioenverzekeraars gaan de mogelijkheid openen nu de initiatiefwet Verbeterde premieregeling in de Tweede Kamer is aangenomen en uit een studie blijkt dat het omzetten van reeds lopende contracten naar nieuwe contracten met een variabele uitkering onder een aantal voorwaarden voordeel voor de deelnemer kan opleveren.

De initiatiefwet wordt naar verwachting 1 juli 2016 van kracht en biedt consumenten die een levenslang pensioen moeten aankopen de keuze tussen een levenslange vaste uitkering of een variabele uitkering. Dit alternatief biedt kans op een hogere pensioenuitkering, mits de deelnemer bereid is ook na pensionering beleggingsrisico te dragen.

 

Een uitzondering

In het algemeen is het openbreken van lange termijnovereenkomsten zoals een ingegane pensioenuitkering hoogst onwenselijk. Een deelnemer moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat een verzekeraar in goede en in slechte tijden haar garanties kan nakomen. Maar vanwege de bijzondere omstandigheid dat in de periode tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 geen pensioenknip mogelijk was, adviseert het Verbond van Verzekeraars nu haar leden voor deze groep gepensioneerden een uitzondering te maken.

De betreffende gepensioneerden krijgen de mogelijkheid het al ingegane vaste pensioen alsnog om te zetten naar een variabele uitkering. Daarvoor moet het bestaande pensioen ‘contant’ worden gemaakt en kan het daarmee verkregen kapitaal benut worden voor een variabele uitkering volgens de nieuwe wetgeving.

 

Hoe nu verder?

Het Verbond van Verzekeraars zal de komende maanden in nauw overleg met de Autoriteit Financiele Markten (AFM), De Nederlandse Bank (DNB) en de betrokken ministeries verder invulling geven aan de manier waarop het alternatief zal worden aangeboden. Zo wil het Verbond van Verzekeraars in samenspraak met de AFM en DNB onder meer bepalen hoe deelnemers optimaal kunnen worden geïnformeerd zodat de omzetting – indien door de klant gewenst – niet tot onverwachte teleurstellingen leidt.

 

Wanneer wordt er meer duidelijk over de variabele uitkering?

 

Staatssecretaris Klijnsma zal de Tweede Kamer voor het zomerreces informeren over de invulling van de voorwaarden waaronder het alternatief zal worden aangeboden.

Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (0)Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....