introductie variabele pensioenuitkering

Gaat u binnenkort met pensioen en heeft u pensioenkapitaal opgebouwd waarmee u mag shoppen? Vanaf 1 september 2016 is het voor u mogelijk om te kiezen voor een variabele pensioenuitkering.


Waarom komt er een variabele pensioenuitkering?

 

De bijna structurele lage rente heeft grote gevolgen voor de hoogte van de aan te kopen gegarandeerde levenslange pensioenuitkeringen. U heeft zeer waarschijnlijk zelf wel de pensioenoverzichten gedurende de opbouwfase gelezen waarmee werd gerekend met een rekenrente van 4%. Welnu, op dit moment bedraagt de marktrente circa 0,3%. Dat betekent dat de hoogte van uw pensioenuitkering aanzienlijk lager is dan waar u op basis van uw pensioenoverzichten op kon rekenen.

 

Hoe werkt de variabele pensioenuitkering?

 

Bij een variabele pensioenuitkering gaat u met uw beschikbare pensioenkapitaal geheel of gedeeltelijk beleggen. De hoogte van uw uitkeringen zijn afhankelijk van de behaalde rendementen. De aanbieder waar u het variabele pensioen heeft aangekocht zal jaarlijks de hoogte van de pensioenuitkering aanpassen op basis van het behaalde rendement. Als het behaalde rendement goed is stijgt uw uitkering. Was het een slecht of minder goed beleggingsjaar, dan wordt uw uitkering naar beneden aangepast. De hoogte van uw pensioen is dus afhankelijk van het behaalde rendement. Op 1 januari van ieder kalenderjaar krijgt u van de aanbieder te horen wat de hoogte van uw pensioenuitkering voor het komende jaar wordt.

 

Moet ik voor 100% beleggen?

 

U mag zelf bepalen met welk deel van het beschikbare pensioenkapitaal u gaat beleggen. Stel u heeft € 80.000,- waarmee u een levenslang pensioen moet gaan aankopen. U mag dan zelf beslissen dat u bijvoorbeeld met 50% van het kapitaal gaat beleggen en met de restant koopsom een vaste en gelijkmatige uitkering zonder beleggingsrisco aankoopt. U mag beleggen en u kunt zelf bepalen voor welke deel u gaat beleggen. Met betrekking tot het maken van deze keuze kunnen de onderstaande zaken een rol spelen:

 

-      Kunt u financieel rondkomen als u tijdelijk een lagere pensioenuitkering ontvangt door een slecht beleggingsjaar;

-      Kunt u er tegen als u het ene jaar een hogere of een lagere uitkeringshoogte ontvangt dan het andere jaar;

-      Is uw pensioenuitkering uw enige bron van inkomsten of heeft u nog andere inkomsten. Bijvoorbeeld uw AOW;

-      U wilt niet, op basis van de huidige lage rente, een levenslang lage pensioenuitkering aankopen.

 

Welke beleggingskeuze heb ik?

 

In welke beleggingen u uw pensioenkapitaal kan beleggen is afhankelijk van de keuze die de betreffende aanbieder u biedt. De aanbieder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en moet er voor zorgdragen dat voor u een beleggingsprofiel wordt gehanteerd dat passend is voor u risicoprofiel.

 

Bij welke aanbieder kan ik een variabele pensioenuitkering aankopen?

 

Op dit moment is er nog geen aanbieder die u hierin kan bedienen. Dat is natuurlijk opmerkelijk rekening houdend met het feit dat u wettelijk vanaf 1 september gebruik kan maken van deze regeling. Onze verwachting is dat december 2016 de eerste aanbieders zich aandienen met een product.

 

Wat zijn nu precies de verschillen tussen een vaste “traditionele” uitkering en een variabele pensioenuitkering?


Direct Ingaand Pensioen

'Variabele pensioenuitkering'

De hoogte van de pensioenuitkering staat uw hele leven vast.

Uw pensioenuitkering kan jaarlijks stijgen of dalen:
- door de beleggingsresultaten,
- vanwege stijging of daling van de rente, en/of
- doordat inwoners van Nederland gemiddeld steeds ouder worden.

Als de rente op de pensioendatum laag is, zit u vast aan een relatief laag pensioen.

Als de rente op de pensioendatum laag is, zit u niet vast aan een relatief laag pensioen. U maakt kans op een hoger pensioen door te beleggen.

Het pensioen stijgt niet als het goed gaat met de beurs. Het pensioen daalt niet als de beurskoersen zakken.

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van beleggingen. Het kan stijgen of dalen.

Het pensioen stijgt niet als de marktrente tussentijds stijgt.

Het pensioen kan stijgen als de marktrente stijgt. Andersom geldt ook: een dalende marktrente kan zorgen voor een lager pensioen.

Het maakt niet uit hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden, u krijgt tijdens uw hele leven hetzelfde bedrag.

Het maakt wel uit hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden. Gaat de gemiddelde leeftijd omhoog? Dan kunt u minder pensioen krijgen.

 

Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (2)

Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog 

Geachte heer Kemp, Dank voor uw vraag.

Deze week is bekend geworden dat de termijn voor het aankopen van een variabele pensioenuitkering door Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) is verlengd tot 1 juli 2017. Dit betekent dat de verzekeraars meer tijd krijgen om u te voorzien van een passende oplossing. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de vandaag nieuw geplaatste blog over dit onderwerp.

Prettige dag,
Ferdinand van der Boog

8 jaren geleden
Peter kemp
Peter kemp 

Geachte heer van der boog

Ik heb per 1 september een aantal pensioen koopsommen die zijn vrijgevallen. Maar ik kan geen enkele aanbieder vinden die daar een aanbieding voor wil/kan doen. Heb een brief geschreven aan de fiscus en gevraagd of ik langer uitstel kan krijgen. Maar de tijdelijke maatregel loopt per 31 december af.
Kunt u mij zeggen 1) of er al aanbieders zijn 2) zo niet of ik uitstel tot medio 2017 kan krijgen (dan stopt mijn huidige tijdelijke inkomen.
Mvg peter kemp

8 jaren geleden


Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....