Verlenging aankooptermijn variabele pensioenuitkering

Waarom komt er een variabele pensioenuitkering?

 

De bijna structurele lage rente heeft grote gevolgen voor de hoogte van de aan te kopen gegarandeerde levenslange pensioenuitkeringen. U heeft zeer waarschijnlijk zelf wel de pensioenoverzichten gedurende de opbouwfase gelezen waarmee werd gerekend met een rekenrente van 4%. Welnu, op dit moment bedraagt de marktrente circa 0,2%. Dat betekent dat de hoogte van uw pensioenuitkering aanzienlijk lager is dan waar u op basis van uw pensioenoverzichten op kon rekenen.

 

Hoe werkt de variabele pensioenuitkering?

 

Bij een variabele pensioenuitkering gaat u met uw beschikbare pensioenkapitaal geheel of gedeeltelijk beleggen. De hoogte van uw uitkeringen zijn afhankelijk van de behaalde rendementen. De aanbieder waar u het variabele pensioen heeft aangekocht zal jaarlijks de hoogte van de pensioenuitkering aanpassen op basis van het behaalde rendement. Als het behaalde rendement goed is stijgt uw uitkering. Was het een slecht of minder goed beleggingsjaar, dan wordt uw uitkering naar beneden aangepast. De hoogte van uw pensioen is dus afhankelijk van het behaalde rendement. Op 1 januari van ieder kalenderjaar krijgt u van de aanbieder te horen wat de hoogte van uw pensioenuitkering voor het komende jaar wordt.

 

 

Waarom wordt de termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering verlengd tot 1 juli 2017?

 

Bij het bereiken van de einddatum van een pensioenverzekering moet binnen een redelijke termijn een pensioenuitkering worden aangekocht. De redelijke termijn bij een pensioenverzekering is bepaald op zes maanden. Bij overlijden van de werknemer moeten de nabestaanden een pensioen aankopen binnen een termijn van twaalf maanden.

 

Alleen in het geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de benoemde redelijke termijnen. Een bijzondere omstandigheid op dit moment is de lage rente van circa 0,2% voor de aankoop van een levenslang pensioen. Volgens het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) rechtvaardigt deze bijzondere omstandigheid een verlenging van de redelijke termijn. De Belastingdienst rekte de redelijke termijn bij de expiratie van pensioenverzekeringen al eerder op tot 31 december 2016. Nu wordt de termijn verlengd tot 1 juli 2017. De wetgever geeft hiermee de verzekeraars meer tijd om zorg te dragen voor een passend product voor de pensioengerechtigde.

 

Concreet betekent dit dat werknemers, waarvan de pensioenverzekering is geëxpireerd na 1 juli 2015 en waarvoor nog geen pensioen is aangekocht, tot 1 juli 2017 de tijd hebben om een variabele pensioenuitkering pensioen aan te kopen met het beschikbare pensioenkapitaal.

 

Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (0)Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....