Vanaf 2016 nieuw lijfrente en pensioen belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Woont u in Duitsland en hebt u inkomen uit Nederland? Dan heeft u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen.

Op 1 januari 2016 treedt het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking. In het kort komt het er op neer dat als u meer dan € 15.000,- ontvangt uit pensioenen, lijfrenten en uitkeringen u hierover in Nederland belasting betaalt. Ontvangt u in totaal minder dan € 15.000,- dan betaalt u hierover in Duitsland belasting.

Voorbeeld

U ontvangt uit Nederland:

€ 11.000,-            AOW,

€ 1.400,-              lijfrente

€ 4.000,-              Ouderdomspensioen*

€ 16.400,-            Totaal inkomen

*let op: overheidspensioenen tellen niet mee bij het berekenen van het totaalbedrag

U ontvangt in dit rekenvoorbeeld meer dan € 15.000,- aan pensioenen en uitkeringen uit Nederland. Dit betekent dat u in Nederland belasting betaalt over uw AOW, lijfrente en pensioen.

Overgangsrecht

Bent u woonachtig in Duitsland en leiden de nieuwe afspraken voor u tot een financieel nadeel? Dan kunt u kiezen voor toepassing van de afspraken in het oude verdrag. Let op: het overgangsrecht geldt alleen voor 2016. Vanaf 2017 gelden altijd de afspraken in het nieuwe verdrag.

Aanvullend kunt u ook in aanmerking komen voor een lager belastingtarief. U betaalt dan tijdelijk minder belasting.

U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

-          U woont sinds 12 april 2012 in Duitsland.

-          U ontvangt een pensioen of lijfrente uit Nederland

-          U betaalt onder het oude belastingverdrag over deze inkomsten in Duitsland belasting.

-          U ontvangt uit Nederland meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen

-          Uw pensioen of lijfrente is vóór 1 januari 2015 ingegaan

U kunt de volledige tekst van het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland hier downloaden.

Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (0)Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....