Wat zijn de gevolgen van de afkoop van mijn pensioen?

Wat zijn de gevolgen van de afkoop van mijn pensioen?

Ieder jaar krijgen duizenden mensen de mogelijkheid om een pensioen af te kopen, of worden daartoe zelfs gedwongen. Wat zijn de gevolgen van zo'n afkoop? Alle gevolgen op een rij:

Administratieve last

Er zijn tienduizenden mensen die de afgelopen maanden volledig onverwacht een brief van een pensioenfonds in de bus kregen met het verzoek een wellicht bijna vergeten pensioen te mogen afkopen. De achterliggende reden is een ander gevolg van de nieuwe Pensioenwet, namelijk dat pensioenfondsen verplicht zijn om elk jaar in begrijpelijke taal aan te geven hoeveel pensioenrechten ze inmiddels hebben opgebouwd en wat de uitkering jaarlijks zal zijn na het 65ste levensjaar. Daardoor is er een enorme grote administratieve last ontstaan. Naar schatting zijn er vijf miljoen premievrije pensioenen onder de € 462,88  per jaar, waarvan de deelnemers soms nog tientallen jaren een verslag moeten krijgen met de stand van zaken, die eigenlijk nooit wezenlijk verandert. Bij het grootste pensioenfonds van Nederland (ABP) heeft één op de acht deelnemers (samen 450.000 mensen) een klein pensioen lopen; de administratie van het op een na grootste pensioenfonds (Zorg & Welzijn) wordt geplaagd door ruim 200.000 minipensioenen.

 

Afkopen van pensioen

Omdat pensioenpremies bedoeld zijn voor een oudedagsvoorziening en niet voor een meevallertje tussendoor, is het afkopen aan tal van regels gebonden. De vraag is in welke gevallen pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars) pensioenen mogen afkopen. En wat u als rechthebbende daar uiteindelijk over te zeggen hebt.

 

Er zijn acht belangrijke voorwaarden:

 

1. Het ouderdomspensioen mag niet hoger zijn dan € 462,88 (2015) op jaarbasis vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Dat bedrag zegt overigens nog weinig over de hoogte van de afkoopsom. Die wordt hoger naarmate de pensioendeelnemer ouder is. Het gaat vaak om aanspraken uit een ver verleden. Hoe langer het geleden is, hoe meer rendement de pensioenuitvoerder al binnen heeft.

2. Het moet gaan om premievrije pensioenen, dus om pensioenen waarvan de deelneming beëindigd is, bijvoorbeeld als u van baan veranderd bent en uw pensioen niet hebt meegenomen.

3. In twee gevallen moet u afkoop van uw kleine pensioen accepteren. Pensioenen die precies twee jaar premievrij zijn, kunnen vanaf dat moment binnen zes maanden door de pensioenuitvoerder afgekocht worden. Overige pensioenen (die dan vaak uit een ver verleden stammen) kunnen op de pensioendatum zelf afgekocht worden. Uitbetaling moet ook binnen zes maanden gebeuren.

4. Pensioenuitvoerders hebben toestemming van u nodig als ze pensioenen die al langer ‘slapen’ dan twee jaar, willen afkopen vóór de pensioendatum.

5. U hebt zelf geen recht om uw pensioen van minder dan € 462,88 af te kopen. Het recht om af te kopen ligt eenzijdig bij de pensioenuitvoerder.

6. In sommige pensioenafspraken wordt het recht tot afkoop uitgesloten. Deze afspraken blijven van kracht, ondanks het aannemen van de nieuwe Pensioenwet van 2007.

7. Bij het afkopen van een pensioen houdt de pensioenuitvoerder belasting in, in principe volgens het tarief van de eerste schijf van 36,5 procent voor 65-minners en 15,6 procent voor 65-plussers. Het ligt aan uw persoonlijke situatie of de belasting gaat oplopen tot de vierde schijf van 52 procent. Dat blijkt na de aangifte. Actueel overzicht van de belastingtarieven en de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2015.

8. Elk jaar wordt de grens van € 462,88 verhoogd met de inflatie. Pensioenen die nu nog net niet afgekocht kunnen worden, mogen over enkele jaren misschien wel afgekocht worden.

 

Gunstig

Het afkopen van een klein pensioen eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd is gunstig voor mensen met een inkomen van € 50.000 of meer, die al een goede pensioenvoorziening hebben. Ze waren de vroegere rechten van een eerder (vakantie)baantje wellicht al bijna vergeten en nu valt er ineens een brief met een meevallertje van een paar duizend euro in de bus. Zij zullen een verzoek van de pensioenmaatschappij bijna altijd accepteren.

 

Ongunstig

Minder gunstig is het afkopen van kleine pensioenen voor mensen met een laag inkomen, die het na hun pensioen grotendeels moeten doen met hun AOW. Die lopen een extraatje mis dat ze dan goed kunnen gebruiken.

Lees hier meer over pensioen

 

Bron:ZL

 


Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (0)Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....