Overschrijding wettelijke bedenktermijn voor de nieuwe bestemming van uw vrijgevallen lijfrente

U bent in het bezit van een vrijvallende lijfrentepolis of een geblokkeerde bankrekening. En uw lijfrentecontract bereikt de einddatum.

Hoe nu verder?

De wetgever biedt u de mogelijkheid om na het bereiken van de einddatum voldoende tijd te hebben om de nieuwe bestemming voor de lijfrente te kiezen. We noemen dit de wettelijke bedenktermijn. Echter, aan deze wettelijke bedenktermijn zijn wel een aantal voorwaarden gesteld.

Hoe lang mag u nadenken over de nieuwe lijfrente bestemming?

In de wet is, met betrekking tot de spelregels over lijfrente, bepaald dat “De begunstigde uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de einddatum van de lijfrente is bereikt een keuze moet maken”.

Voorbeeld:

Stel dat uw lijfrente op 1 juli 2020 vrijkomt, dan heeft u tot uiterlijk 31 december 2021 de tijd om de nieuwe bestemming van uw lijfrente te kiezen.

Let op: valt het contract vrij doordat de begunstigde helaas is komen te overlijden? Dan noemen we dit een nabestaandenlijfrente en heeft u één jaar extra de tijd om de nieuwe bestemming van de lijfrente te bepalen.

Tip: u weet nog niet wat de nieuwe bestemming van uw lijfrente gaat worden? Parkeer dan uw lijfrente waarde tijdelijk op banksparen op basis van een variabele rente. U creëert dan voor u zelf een tijdelijke oplossing én heeft voldaan aan de spelregels met betrekking tot het vinden van een nieuwe bestemming binnen de wettelijke bedenktermijn. Bereken de hoogste rente voor uw lijfrente.

Wat gebeurt er als u de wettelijke bedenktermijn overschrijdt?

 

Op jaarbasis zijn er ongeveer 5000 eigenaren van een lijfrente die te laat zijn met het bepalen van de nieuwe bestemming van hun lijfrente. Dit kan nare financiële consequenties hebben.

 

Bij overschrijding van de wettelijke bedenktermijn zal de aanbieder waar het geld staat uw lijfrente formeel in één keer afkopen en ná inhoudingen van de loonbelastingen in één keer aan u uit keren. In de meeste gevallen gaat de aanbieder hierbij uit van 52%. Stel dat dit percentage te hoog is, dan wordt dit gecorrigeerd tijdens uw jaarlijkse aangifte IB.

Daarnaast moet u 20% revisierente over het gehele bedrag betalen. Deze revisierente wordt niet door de aanbieder ingehouden , maar moet u zelf aangeven tijdens de jaarlijkse aangifte IB. De aanbieder is verplicht om de afkoop van de lijfrente door te geven aan de fiscus.

 

De totale schade voor u kan dus oplopen tot 72% van de totale lijfrente waarde.

 

Voorbeeld:

 

Totale waarde van de lijfrente bedraagt bij afkoop: € 56.000

 

Verzekeraar of bank houdt 52% in: € 29.120

Revisierente ad 20%: € 11.200

 

Totale waarde minus de inhoudingen = € 56.000 - € 40.320 = € 15.680,-

 

Tip: de huidige verzekeraar of bank waar uw huidige contract de einddatum bereikt zal u regelmatig bij u gaan informeren wat u met de opgebouwde lijfrentekapitaal wil gaan doen. Laat u zich hierdoor niet opjagen. Informeer de aanbieder dat u bezig bent om zich te oriënteren en dat u de aanbieder tijdig zal informeren wat de nieuwe bestemming van de lijfrente wordt.

 

Als u door omstandigheden de lijfrente uitkeringen niet tijdig kan laten ingaan kunt u bij uw belastingkantoor toestemming vragen om een verlenging van de bedenktermijn te krijgen.

Vind u het moeilijk om de juiste keuze te maken met betrekking tot de nieuwe bestemming van uw lijfrente? Neemt u dan gerust contact op met onze servicedesk. We staan u graag te woord. Indien gewenst kunt u ook een persoonlijke afspraak inplannen inplannen. 

 

Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (1)

[Pingback]
[Pingback] 

Pingback from 123lijfrente.nl

123lijfrente.nl nieuwsblog | Haal zoveel mogelijk uit uw lijfrenthttps://www.123lijfrente.nl/Nieuws/TabId/405/PostId/78/haal-zoveel-mogelijk-uit-uw-lijfrente.aspx

4 jaren geleden


Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....