Uw lijfrente aankopen. Maar u bent ouder dan 70 jaar. En nu?

We ontvangen regelmatig een vraag met betrekking tot het scenario waarbij de klant de 70 jarige leeftijd is gepasseerd en de einddatum van de bestaande polis op bijvoorbeeld 72 jarige leeftijd wordt bereikt.

Wat zijn de fiscale regels hierbij?

De regels met betrekking tot lijfrente geven aan dat de uitkeringen van een lijfrente uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de AOW leeftijd moet ingaan. Voor de helderheid; we hebben het hier over een lijfrente waarbij de premies/koopsom ná 1992 zijn gestort.

Wat betekent dit in praktijk?

Stel dat het u om wat voor reden dan ook niet gelukt is om de lijfrente uitkering tijdig aan te kopen, dan zal een aanbieder waarbij u de lijfrente uitkering wil gaan aankopen zeer waarschijnlijk u niet willen bedienen. Men zal u naar de belastingdienst verwijzen met de opdracht om toestemming te vragen om de lijfrente uitkering alsnog aan te mogen kopen ondanks dat u volgens de regeltjes te laat bent.

Zijn er uitzonderingen hierop?

Jazeker, als u in het bezit bent van een lijfrentepolis waarbij de einddatum (aantoonbaar) langer doorloopt dan 5 jaar ná het bereiken van uw AOW leeftijd is het fiscaal toegestaan om alsnog zonder een goedkeuring van de belastingdienst een lijfrente uitkering aan te kopen. Immers, u handelt netjes binnen de gestelde regels.

Deze goedkeuring is vastgelegd in het Lijfrentebesluit van 2012:

Onder het regime van de Brede Herwaardering bestond de mogelijkheid een oudedagslijfrente en een tijdelijke oudedagslijfrente te bedingen zonder dat daarbij een uiterste ingangsdatum van toepassing was. Met de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 geldt er wel een uiterste ingangsdatum voor dergelijke lijfrenten. Beide lijfrentevormen mogen niet later ingaan dan in het jaar waarin de belastingplichtige 70 jaar wordt. Voor premieaftrek was het niet nodig de Brede Herwaardingspolis aan te laten passen als in de polis een (tijdelijke) oudedagslijfrente is verzekerd die ingaat in een kalenderjaar na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar van de belastingplichtige (onderdeel 5.1.2). Als in een Brede Herwaardering lijfrentepolis vóór 1 januari 2001 al een ingangsdatum was opgenomen waaruit blijkt dat de lijfrentetermijnen een aanvang zullen nemen na het jaar waarin de verzekeringnemer de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, keur ik op grond van artikel 63 van de AWR (hardheidsclausule) het volgende goed.


Het bovenstaande betekent concreet voor u dat als u ouder bent dan 70 jaar én u heeft een lijfrentepolis waarbij de einddatum bijvoorbeeld op 72 jaar is bepaald, u niet in aanmerking komt voor een boeterente (officieel: revisierente) van 20% extra belasting.

U zult in praktijk waarschijnlijk wel gaan merken dat ondanks dit lijfrentebesluit u toch niet overal de lijfrente uitkering kan aankopen omdat veel aanbieders dit in hun administratie niet kwijt kunnen.

Dit hoeft geen probleem te zijn; 123lijfrente.nl bedient veel klanten met dit vraagstuk en biedt hen een oplossing inclusief de Laagsteprijsgarantie.


Neemt u gerust telefonisch contact met ons op als u hierover nog vragen heeft. We staan u graag te woord.


Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (0)Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....