Wat betekent de nieuwe pensioenwet 2023 voor u?

Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor (uw) lijfrente?

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ aangenomen. Daarmee zijn niet alleen tal van wijzigingen op het terrein van pensioenen een feit geworden, maar ook diverse wijzigingen op het gebied van lijfrente. De startdatum van de nieuwe wet is 1 juli 2023.

Er was sprake van het feit dat de mogelijkheid om een tijdelijke oudedagslijfrente aan te kopen zou komen te vervallen. In plaats hiervan zou het alleen nog maar mogelijk zijn om een levenslange lijfrente aan te kopen. De lijfrente uitkering zou dan dezelfde looptijd krijgen als het direct ingaand pensioen. Gelukkig is dit voornemen niet doorgevoerd omdat 98% van de klanten bij ons kiest voor een tijdelijke uitkering en niet willen kiezen voor een levenslange uitkering.

De mogelijkheid om maximaal 10% van een vrijkomende lijfrente in één keer te ontvangen wordt waarschijnlijk actueel vanaf 1 juli 2024. De 10% afkoopregeling houdt in dat je niet meer het hele lijfrente bedrag om hoeft te zetten in een uitkering over meerdere jaren. Zodra bekend is wanneer u officieel van deze afkoopregeling gebruik kan maken, zullen we u aanvullend informeren.

Hoewel de nieuwe pensioenwet in een aantal gevallen een terugwerkende kracht heeft vanaf 01-01-2023, heeft het géén consequenties voor alle lopende lijfrente contracten.


Hieronder de belangrijkste 3 wijzigingen wat betreft de lijfrente.


Verlenging periode jaarruimte

De jaarruimte is het bedrag dat u op uw inkomstenbelasting in mindering mag brengen en vervolgens mag inleggen als premie of koopsom in een lijfrente polis of rekening. U verlaagt hiermee uw belastbaar inkomen in het jaar van aftrek. Het opgebouwde vermogen is vrijgesteld van vermogensbelasting. Tot voor kort verloor de klant het recht op jaarruimte als de klant op 1 januari van een bepaald jaar de AOW datum had bereikt. In de nieuwe wet wordt deze periode met 5 jaar verlengd. Dat betekent dat u voortaan tot 5 jaar ná het bereiken van uw AOW leeftijd lijfrente premies mag inleggen. Een behoorlijke verruiming dus.


Verhoging van de premiegrens van de jaarruimte

Om voor u de hoogte van de jaarruimte te bepalen maakt u gebruik van een formule. In de formule wordt gebruik gemaakt van een opbouwpercentage om de maximale premieruimte te kunnen berekenen. Dit percentage stijgt van 13,3% naar 30% (cijfers 2023). Een aanzienlijke verruiming dus.


Verruiming reserveringsruimte

Met de reserveringsruimte had u de mogelijkheid om gedurende een inhaalperiode van 7 jaar de onbenutte jaarruimte in te halen. De periode van 7 jaar wordt door de invoering van de nieuwe wet verruimd naar 10 jaar. Ook wordt de omvang van de reserveringsruimte begrenzing gesteld op maximaal € 38.000,- (cijfers 2023). Ook hier dus een aanzienlijke verruiming.


Interessant voor u?

Heeft u een aantoonbaar pensioentekort? Ook al heeft u de AOW leeftijd bereikt? Dan bestaat er voor u vanuit de nieuwe pensioenwet de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk premies in mindering te brengen op uw persoonlijk inkomen en daarmee een aanvullend inkomen in de vorm van een direct ingaande lijfrente aan te kopen. Of nog even uit te stellen. De waarde van de lijfrente valt in Box 1.


Bereken hier direct de hoogte van uw jaarruimte.

Heeft u vragen of wilt u met ons overleggen over uw lijfrente? Tel: 085-888 4070.

.

Over Ferdinand van der Boog
Ferdinand van der Boog

Ferdinand van der Boog
Directeur | Oprichter

Ferdinand van der Boog is medeoprichter van 123lijfrente.nl en schrijft nieuwsitems over verschillende financiële onderwerpen. Belangrijkste uitgangspunt is het zoveel mogelijk helder maken van zaken die soms (onnodig) ingewikkeld zijn. 

 Reacties (5)

Youri
Youri  

Gaat de maximale uitkeringen lijfrente van in totaal circa 24k per jaar ook omhoog per 2024 en is er al bekend naar welk bedrag het wordt verhoogd?

Mvg
Yvb

7 maanden geleden
H.A.M. de Wit
H.A.M. de Wit 

Niet elk puntje in de kritische commentaren die eerder werden gegeven hoeft juist te zijn maar helaas is de strekking wel juist. Opbouwen van een bedrag gaat moeizaam en is vooral voor de bank een bron van inkomsten. Van het aanvullend inkomen wordt vervolgens veel weg belast. Geen aanrader dus.
En wat die nieuwe pensioenwet betreft zijn er nogal wat tekortkomingen. Die verruiming van mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen is er daar een van want het stelt teleur en is vooral voordelig voor de financiële instellingen.

10 maanden geleden
M. Bikker
M. Bikker 

Graag zou ik van BND en/óf mw. Gladys Demidof uitleg willen vragen over punt 2. Wat wordt bedoeld met het afleggen van examens?…..

10 maanden geleden
Teo
Teo 

Yes, fantastic how all the thieving dutch banks promoted these policies actively to ALL their clients, sucking up their money every year in costs and 'management fees' for mediocre results, whilst the white collar corrupt dutch politicians kept changing the laws about these types of funds all the time - so that they in the end became nearly worthless pieces of paper. I was a fool to have ever listened to Legal & General and van Lanchsot about these policies.

10 maanden geleden
Gladys Demidof
Gladys Demidof 

Ik zou niemand een lijfrente aanraden. Je betaalt drie keer voor je eigen spaargeld.
1Bij adviseurs als jullie.
2 Om te bewaren tot het vrij komt en je examens moet doen en betalen voor je eigen geld.
3 Aan de belastingen omdat je naast je pensioen van je werkgever nog twee inkomens zoals lijfrente en AOW erbij krijgt. Einde van de rit worden de bruto inkomens bij elkaar opgeteld en passeer je de grens en wordt je toch extra belast.
4 Een lijfrente heeft meer nadelen dan voordelen..

10 maanden geleden


Reacties zijn gesloten.

Vragen?

Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

 

123lijfrente.nl in het nieuws

Klant 123lijfrente.nl met 'keurslijfpensioen' te gast bij Tros RADAR

De Telegraaf: '123lijfrente.nl is de beste optie'

Elsevier Magazine: '123lijfrente.nl helpt polishouders bij het zoeken naar het beste bod.'

Meer nieuws
....